V občini Medvode že teče gradnja fekalnega kanala v okviru velikega kohezijskega projekta, za katerega so večino denarja črpali iz evropskih skladov. Včeraj je občina podpisala še eno pogodbo, in sicer za sočasno gradnjo na vseh območjih, kjer gradijo kanalizacijo. Izvajalec tega projekta bo podjetje IMP, občino pa bo naložba, ki jo bo v celoti pokrila sama, stala skoraj 6,8 milijona evrov. V ta namen bo šel precejšen del denarja iz proračuna za letošnje in prihodnje leto ter manjši delež za leto 2020.

Projekt sočasnih gradenj so razdelili na tri dele. Za obnovo javnega vodovoda in gradnjo meteorne kanalizacije bodo iz občinskega proračuna prispevali dvakrat po nekaj več kot tri milijone evrov, medtem ko bo obnova ceste Vikrče–Tacen stala slabih 600.000 evrov. Gradnjo vseh treh faz naj bi končali do konca prihodnjega leta. Župan Nejc Smole dopušča možnost, da se manjši del zavleče v leto 2020, odvisno od tega, koliko denarja bo na voljo.

Večja varnost ob naravnih nesrečah

»Občina Medvode se je odločila, da je pri tako velikem projektu, kot je gradnja kanalizacije v aglomeracijskih populacijah nad 2000 enot, smiselno zgraditi tudi vso ostalo komunalno infrastrukturo, ki bodisi manjka bodisi je obrabljena. Predvsem imam v mislih vodovode, ki so na določenih mestih res stari in potrebni obnove. Zgradili bomo tudi plinovodno omrežje, za mnoge zaselke pa je še posebno pomembna gradnja meteorne kanalizacije,« je dejal Nejc Smole in dodal, da se bo v tem pogledu predvsem na območju Zgornjih Pirnič, Verja, Vaš, Goričan in Rakovnika varnost prebivalcev in njihovega premoženja ob naravnih nesrečah povečala.

Projekt, ki so se ga lotili v Medvodah, je za tamkajšnjo občino zajeten. Če k temu dodamo še tri milijone evrov, kolikor bo šlo iz proračuna v financiranje fekalnega kanala, se višina sredstev za naložbe še poveča. Smole pravi, da se kljub temu ostale naložbe ne bodo ustavile, kajti načrtujejo še nekaj drugih projektov. Že danes bodo, kot pravi župan, na primer objavili razpis za gradnjo tržnice. »Občini ob zadolžitvah, ki nam jih je država že predpisala, za naložbe ostane tri do štiri milijone evrov na leto,« je povedal in dodal, da se bo občina zadolžila za dvakrat po 1,5 milijona evrov.

Ko bo veliki kohezijski projekt končan, medvoška občina še ne bo vsa pokrita s kanalizacijo. »Čaka nas še nekaj aglomeracij z nad 500 populacijskih enot. Zanje na žalost država ne zagotavlja nobenih sredstev,« je sklenil župan. aro