V letu 2017 je v Sloveniji prvič po enajstih zaporednih letih s pozitivnim naravnim prirastom več prebivalcev umrlo, kot se jih je rodilo. Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti oseb zlasti v zimskih mesecih, v poletnih pa je bil pozitiven, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).

Od skupaj 20.241 v letu 2017 živorojenih otrok se jih je največ rodilo v tretjem četrtletju, in sicer 5542. V letu 2017 je umrlo 20.509 prebivalcev, od tega največ v prvem četrtletju (6204), najmanj pa v tretjem četrtletju (4585).

Naravni prirast prebivalstva je bil tako posledično najvišji v tretjem četrtletju, rodilo se je namreč 957 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V prvem četrtletju pa je bil najizraziteje negativen, saj je umrlo 1436 prebivalcev več, kot se jih je rodilo.

Notranje in zunanje migracije

Selitveni prirast je bil negativen le v tretjem četrtletju, ko se je v Slovenijo priselilo 1228 manj prebivalcev, kot se jih je iz nje odselilo. V četrtem četrtletju je bil najizraziteje pozitiven, priselilo se je 1248 več prebivalcev, kot se jih je odselilo.

Največ notranjih selitev, torej sprememb prebivališča v Sloveniji, je bilo v letu 2017 v tretjem četrtletju, 28 odstotkov. Vseh notranjih selitev je bilo v letu 2017 za 1,7 odstotka več kot v letu 2016.

Poroke in ločitve

V letu 2017 je bilo sklenjenih 6481 zakonskih zvez ali za 2,8 odstotka manj kot v letu 2016. Največ jih je bilo sklenjenih v septembru in juliju (po več kot 1000), sledil je junij (989) in maj (882), najmanj pa v januarju (182).

Razvez zakonskih zvez je bilo v tem letu 2387 ali za 5,7 odstotka manj kot v letu 2016. Največ razvez je bilo v prvem četrtletju (655), še kažejo podatki Sursa.