Prihodki od prodaje so se glede na leto prej povečali za 12 odstotkov, dodana vrednost za 9,5 odstotka, vrednost proizvodnje pa za 11,4 odstotka.

Prihodek od prodaje se je glede na leto prej najbolj povečal v energetiki (za 31 odstotkov). Sledila so podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 20 odstotkov), v komunali (za 19 odstotkov) in tako imenovane druge raznovrstne poslovne dejavnosti, kjer prevladuje agencijsko delo (za 16 odstotkov).

40 % celotnega prihodka od prodaje so ustvarila podjetja v industriji; sledila so podjetja v trgovini (35 odstotkov) in drugih storitvah (20 odstotkov). Najmanjši delež prihodkov so ustvarila podjetja v gradbeništvu, le pet odstotkov). Podjetja v industriji so ustvarila tudi največ dodane vrednosti, 43 odstotkov; sledila so podjetja v drugih storitvenih dejavnostih (32 odstotkov) in trgovini (19 odstotkov). Najmanj dodane vrednosti so ustvarila podjetja v gradbeništvu (6 odstotkov).

627.609 oseb je lani delalo v podjetjih, to je 23.375 oseb ali 4 odstotke več kot v prejšnjem letu. Število zaposlenih v predelovalnih dejavnostih se je povečalo za 7629, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih pa za 3605. V slednjih je kar 42 odstotkov oseb delalo v podjetjih, ki se ukvarjajo z zaposlitvenimi dejavnostmi.

12,8 mrd. € so lani podjetja namenila za plače in druge prispevke, kar je šest odstotkov več kot leto prej. Povprečni stroški dela na osebo so bili najvišji v energetiki (35.570 evrov), sledijo rudarstvo (33.669 evrov), informacijske in komunikacijske dejavnosti (25.609 evrov), komunalne dejavnosti (24.903 evrov) ter predelovalne dejavnosti (24.118 evrov).

2-krat višje je bilo lani glede na leto 2010 število podjetij v dejavnosti oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin. Prihodek od prodaje v dejavnosti poslovanja z nepremičninami, dodane vrednosti in število oseb, ki so delale v dejavnosti, so se v tem obdobju povečali za več kot 60 odstotkov.