46 % vse odpadne hrane so proizvedla gospodinjstva. Ta odpadna hrana je sicer predstavljala 12 odstotkov vseh komunalnih odpadkov, ki so leta 2016 nastali v gospodinjstvih.

29 % odpadne hrane je nastalo v gostinstvu in strežbi hrane, 15 odstotkov v proizvodnji hrane in 10 odstotkov v distribuciji in trgovini z živili.

52 % vse proizvedene odpadne hrane se je predelalo anaerobno v bioplinarnah, četrtina (26 odstotkov) aerobno v kompostarnah. Dvajset odstotkov odpadne hrane, zbrane kot del mešanih frakcij odpadkov, je bilo pred odlaganjem biološko stabilizirane v obratih za mehansko-biološko obdelavo komunalnih odpadkov.

386 naprav za recikliranje odpadkov je obratovalo v Sloveniji leta 2016. V njih se je recikliralo skoraj 2,9 milijona ton odpadkov ali 52 odstotkov vseh v tem letu v Sloveniji nastalih odpadkov.

180 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem je obratovalo v Sloveniji. Snovno se je izrabilo 1,3 milijona ton odpadkov ali 24 odstotkov vseh v tem letu nastalih odpadkov.

10 naprav za sežig odpadkov za pridobivanje energije smo imeli leta 2016 v Sloveniji. Energetsko se je izrabilo 231.000 ton odpadkov ali 4,2 odstotka vseh v tem letu v Sloveniji nastalih odpadkov.

S tem ko na leto zavržemo 150.000 ton hrane, zavržemo tudi okoli deset odstotkov energije. Če hrane ne bi metali proč, ne bi bilo treba zgraditi šestega bloka v TEŠ.

(Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja)