Po spodleteli prvi javni dražbi za prodajo Pekovega ogromnega poslovno-proizvodnega kompleksa v Tržiču februarja letos, ko je izklicna cena znašala dva milijona evrov, bo v prvi polovici avgusta sledil ponovljen poskus. Po napovedih stečajne upraviteljice Tadeje Tamše bi bila propadla Pekova tovarna tokrat lahko prodana.

K temu bo pripomoglo dejstvo, da je nepremičnino, ki se razprostira na približno 30.000 kvadratnih metrih, razbila na dva dela. Medtem ko izklicna cena za en del znaša 1,507 milijona evrov, je za drugega določena v višini 493.000 evrov. Hkrati bo tokratna javna dražba potekala na podlagi zniževanja cene, in sicer po tisoč evrov.

PGP Inde prodan za nekaj odstotkov tržne cene

Na podoben način je Tamšetovi pred enim letom uspelo prodati Pekovo hčerinsko družbo PGP Inde, enega največjih evropskih proizvajalcev podplatov. Odkupila jo je družba Bovin v lasti Božidarja Fišakova, ki jo je na dražbi zastopal poslovnež Sergej Racman. Za nakup PGP Indeja, ki je lani ustvaril 3,66 milijona evrov prihodkov od prodaje in 44.000 evrov čistega dobička, je Bovin odštel vsega skupaj 25.000 evrov, kar je bilo okoli tri odstotke ocenjene tržne vrednosti v višini 757.000 evrov, likvidacijska vrednost pa je znašala 681.000 evrov.

Ali se bo družba PGP Inde potegovala za nakup Pekovih nepremičnin v Tržiču, ki jih zdaj najema, Tamšetova ne ve. Pred kratkim pa mu je podaljšala najemno razmerje do konca septembra. Čeprav je kompleks v prodajnem postopku, ta ne bo zaključen do poteka najemnega razmerja, njegovo podaljšanje pa postopka prodaje ne bo zavleklo. Hkrati oddaja v najem povečuje stečajno maso iz naslova prejetih najemnin in zniževanja stroškov, je svojo odločitev utemeljila Tamšetova. Kdo vse se zanima za nakup nepremičninskega kompleksa, stečajna upraviteljica ni hotela razkriti, povedala pa je, da je med interesenti eden od nepremičninskih skladov.

Doslej je Tamšetovi uspelo unovčiti dobršen del Pekovega premoženja v skupni vrednosti okoli pet milijonov evrov. Ena odmevnejših prodaj je bila februarja letos, ko je Alpina na javni dražbi za sto tisočakov odkupila trženjsko znamko Peka, njegova kopita in sekalne nože. Toda načrti Alpine, da bi začela izdelovati obutev pod znamko Peko, se niso uresničili.

Ladislav Troha blokira prodajo trženjske znamke Alpini

S prodajo Pekovega premoženja je kranjsko okrožno sodišče, ki usmerja stečajni postopek, sicer soglašalo konec aprila. Toda splitska družba Rodeo, ki se je dražbe udeležila, in zadruga Peko kooperativa, ki jo je ustanovil Ladislav Troha, sta odločitvi sodišča ugovarjala. Njun ugovor je bil zavrnjen oziroma zavržen. Toda očitno bo moralo miniti še nekaj časa, preden bo znana odločitev, ali lahko Alpina začne izdelovati Pekovo obutev. Kot je pojasnila Tamšetova, se je namreč Peko kooperativa pritožila na višje sodišče.

Od okoli dvajset prodajaln na slovenskem trgu je Tamšetovi uspelo prodati skoraj vse. Ker se še vzpostavlja etažna lastnina, še ni bil začet prodajni postopek za trgovino na Slovenski cesti v Ljubljani. Prav tako v prodajo niso bile vključene prodajalne v Srbiji. Gre za nepremičnine, ki v devetdesetih letih niso bile vključene v otvoritveno bilanco Peka. Zato je državna družba DSU (naslednica Slovenske razvojne družbe) na njih prijavila izločitveno pravico, komu pripadajo, pa bo odločilo sodišče.

Podobno sodišče odloča o tem, čigav je milijon evrov, ki ga je kmalu po začetku Pekovega stečaja januarja 2016 na Pekov račun nakazala gradbena družba Rudis. Podlaga za nakazilo izhaja iz začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je Peko v konzorciju z več podjetji sodeloval v projektu tovarne obutve v Alžiriji. Ker po prepričanju DSU niti ta terjatev ni bila vključena v otvoritveno bilanco Peka, je na milijonu evrov, ki ga je Tamšetova deponirala na bančnem računu, zahteval izločitveno pravico. Kot je odločilo prvostopenjsko sodišče, izločitvena pravica obstaja, zoper sodbo pa se je Tamšetova pritožila.

V stečajnem postopku Peka so upniki sicer prijavili za približno 11 milijonov evrov terjatev, od katerih jih je približno polovica zavarovanih, torej ločitvenih.