ker ste se kot komisija za državljanski nadzor volitev in referendumov uspešno akreditirali pri državni volilni komisiji (DVK) kot opazovalci volitev in referendumov v letih 2017 in 2018 (vir: Dnevnik, 18. julija 2018), vas pozivam, da javno objavite svoje skupno ali posamična poročila o svojih ugotovitvah glede volitev in referendumov – s posebnim poudarkom (1) na podatkih in usodi odtujenih glasovnic, katerih števila sem navedla v svojih dosedanjih člankih oziroma pismih, objavljenih v Dnevniku, in (2) o številu skupno natisnjenih glasovnic tako za iste volitve kakor tudi za referendume, primerjalno s številom volilcev, razvidno iz volilnih imenikov.

Prepričana sem, da ne pričakujem preveč, saj bi morala biti transparentnost volilnih in referendumskih postopkov ter javno poročanje o njih prva zahteva volilne javnosti.

Ida Čuden Rebula, Sežana