Skupščina Gorenjske banke je v nadzorni svet banke imenovala tri nove člane – Jurija Bajca, Vladimirja Sekulića in Tima Umbergarja. Sklic skupščine in imenovanje novih nadzornikov, in to še pred zanjo ugodnim razpletom glede prevzema, je zahtevala prav AIK banka v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića. Tako je AIK banka že pred dejanskim prevzemom prevzela nadzor nad Gorenjsko banko. Kostić ima sicer v lasti njen 32,47-odstotni delež.

Popolnitev nadzornega sveta je bila potrebna zato, ker bo članoma Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku konec avgusta potekel mandat, Domen Trobec pa je iz nadzornega sveta odstopil lani. Novim trem nadzornikom bo petletni mandat začel teči 29. avgusta. V nadzornem svetu Gorenjske banke so sicer še Aleš Aberšek, Jelena Galić in Matej Podlipnik.

AIK banka si je dlje časa prizadevala kupiti 37,6-odstotni delež Save v Gorenjski banki. Savi je po tem, ko je pristala v prisilni poravnavi, septembra 2015 prodajo omenjenega deleža naložila Banka Slovenije, ki ji je odvzela tudi glasovalne in upravljalske pravice v banki. Sava omenjenega deleža Gorenjske banke najprej ni prodala srbski AIK banki, ker ta lastnikom Save v postavljenem roku ni dostavila vseh dokazil za prevzem. Sava je v začetku maja sporočila, da bo prodajne aktivnosti nadaljevala, nato pa, da bi delnice Gorenjske banke prodala ločitvenim upnikom (SDH, Kad, York). A je skupščina nato 22. junija vendarle podprla prodajo Gorenjske banke AIK banki, ta pa lahko 43 milijonov evrov kupnine plača šele do junija 2019 (kupnina je sicer že deponirana na fiduciarnem računu pri KDD). Po tem bo morala AIK banka izvesti prevzem Gorenjske banke.

Skupščina Gorenjske banke je podprla tudi predlog AIK banke glede uporabe bilančnega dobička za lani v višini 7,62 milijona evrov, po katerem bodo za izplačilo dividend namenili dobrih 658.000 evrov oziroma 1,85 evra na delnico.