Mandatno-volilna komisija je brez razprave sprejela predlog za dodelitev službenih stanovanj 20 poslancem, ki ga je pripravila delovna skupina, v ta namen ustanovljena na prvi seji komisije. Rok, ki ga imajo poslanci za vložitev morebitnega ugovora, pa je tri dni po vročitvi sklepa.

Komisija je obravnavala tudi obvestila treh poslancev o opravljanju dodatne dejavnosti. Zakon o poslancih namreč določa, da sme poslanec po obvestilu pristojnemu delovnemu telesu DZ samostojno ali v delovnem razmerju opravljati dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega petine polnega delovnega časa, potrebnega ali določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del.

Lep bo tako kot dodatno petinsko delo opravljal zahtevnejše strokovno in pedagoško delo s področja izobraževanja učencev, dijakov in študentov lesne stroke. Zabretova bo opravljala zahtevnejše strokovno delo članice komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije pri Državnem izpitnem centru. Rajh pa bo ob poslanskem delu ohranil še zahtevnejše strokovno in znanstveno delo, in sicer ocenjevanje raziskovalnih, razvojnih in demonstracijskih projektov.

Rosec se na imuniteto ne bo skliceval

Komisija je obravnavala tudi ugovor poslanke SMC v prejšnjem sklicu Irene Grošelj Košnik zoper zavrnilno odločbo o prejemanju nadomestila plače po prenehanju poslanske funkcije. Komisija je z večino glasov članov - proti sta bila dva - njen ugovor zavrnila in tako potrdila odločbo, s katero ji pravica do nadomestila ni bila priznana.

Za zaprtimi vrati je mandatno-volilna komisija nato obravnavala še obvestilo oddelka za kazensko sodstvo in prekrške Višjega sodišča v Celju o kazenskem postopku zoper poslanca Franca Rosca (SDS). V stranki so pojasnili, da se Rosec na imuniteto ne bo skliceval.

Kot je zapisano v poročilu po seji mandatno-volilne komisije, gre za pritožbeno zadevo zoper sodbo, s katero je bil poslanec na prvi stopnji oproščen storitve sedmih kaznivih dejanj šikaniranja na delovnem mestu. Komisija mu imunitete ni priznala.