Gosposvetska cesta je prenovljena, tudi za motorni promet, a bodo lahko vozniki po njej zapeljali šele prihodnji mesec, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana. V središču mesta sočasno teče tudi prenova Dalmatinove ulice do Miklošičeve, ki bo po pojasnilih občine prav tako za promet zaprta do 31. julija.

Dela potekajo tudi na Slovenski cesti do križišča s Trdinovo ulico, a točnega datuma konca prenove na občini predvsem zaradi arheoloških raziskav ne morejo napovedati. Kot so pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je potek arheoloških raziskav odvisen tudi od morebitnih odkritij, ki pa jih ni mogoče natančno vnaprej predvideti.

Občina namerava sicer po vzoru osrednjega in južnega dela Slovenske ceste urediti tudi odsek od Trdinove do vključno križišča z Dunajsko. Kot so pojasnili, so predvideni tlakovanje peščevih in kolesarskih površin, prestavitev avtobusnega postajališča v smeri proti centru nazaj na Bavarski dvor, obnova vodovoda, vročevoda, javne razsvetljave, semaforizacije in vzpostavitev taktilnih oznak.

Sočasno z obnovo severnega dela Slovenske ceste bodo skupaj s komunalno infrastrukturo obnavljali tudi Kersnikovo, Vošnjakovo, Dvorakovo in del Pražakove ulice.