Na Mestni občini Celje si že vrsto let prizadevajo obogatiti ponudbo v okolici Šmartinskega jezera. Letos so začeli urejati skakalnice, dela pa morajo končati do 26. septembra. Celjska občina bo to storila s pomočjo nepovratnih sredstev evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in na Šmartinskem jezeru ob že obstoječi zgradila tudi novo skakalnico. Obstoječo bo obnovila, hkrati pa bodo tu postavili tribuno za gledalce, trampolin in servisni objekt.

»Projekt, ocenjen na dobrih 150.000 evrov, bo brez dvoma prispeval k temu, da bo Šmartinsko jezero še bolj privlačno za številne obiskovalce, pestrejša bo tudi športnorekreacijska ponudba, vse to pa bo pripomoglo k oživitvi podeželskega zaledja in večji prepoznavnosti regije,« je povedala Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini.

Želijo doživljajski center

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je celjski občini že v začetku letošnjega leta izdala odločbo, s katero ji je za omenjeni projekt odobrila 103.477 evrov nepovratnih sredstev iz ukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. »Preostali manjkajoči denar bomo za ta projekt zagotovili v občinskem proračunu,« je dejala Grušovnikova. In dodala, da so bili na občini tega nepovratnega denarja veseli, saj so si že nekaj let prizadevali za to, da bi oživili Šmartinsko jezero, ki ima velik potencial za razvoj športnorekreacijskih in turističnih dejavnosti, hkrati pa predstavlja dobro podporno okolje za razvoj počitniških programov za otroke, raznih taborov ter drugih dejavnosti, povezanih z okoljem in podeželjem.

»S subvencijami tudi sicer podpiramo razvoj kmetijstva in smo člani Lokalne akcijske skupine (LAS) – Raznolikost podeželja. Prav zato smo že leta 2005 sprejeli razvojno-programski načrt turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem. Pet let kasneje je država sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu za to območje, ki ga oba dokumenta opredeljujeta ob pregradi kot doživljajski oziroma 'event' center, v katerem so med drugim predvideni športnorekreacijski objekti, ki bodo hkrati z delno zgrajeno pešpotjo, vključeno učno-izobraževalno vsebino, obstoječo gostinsko ponudbo in otroškim igriščem pomembno prispevali k dolgoročnemu razvoju Šmartinskega jezera,« so pojasnili na celjski občini.