Ljubljanski župan Zoran Janković je nedavno razkril, da se občina z lastnikom, družbo Salomon, ponovno pogaja o odkupu dotrajanega in že vrsto let zapuščenega kopališča Vevče. Na vprašanje, na čigavo pobudo so po približno desetletju od prvih pogovorov o morebitnem nakupu znova stekla pogajanja, so na občinskem oddelku za šport odgovorili, da je šlo za občinsko pobudo. »Z lastnikom smo pogovore o odkupu začeli zaradi izraženega večjega javnega interesa,« so dejali na oddelku za šport. Obnova kopališča Vevče je vključena tudi v strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do leta 2028, ki jo je ljubljanski mestni svet potrdil na junijski seji mestnega sveta.

Plavanje med Ljubljančani priljubljeno

Na oddelku za šport so še povedali, da bo znova urejeno kopališče Vevče po njihovem mnenju še dodatno prispevalo k uresničevanju javnega interesa na področju športa v Mestni občini Ljubljana: »Po podatkih Mediane se namreč več kot 50 odstotkov prebivalcev Mestne občine Ljubljana ukvarja s plavanjem, v lasti občine pa so štirje odkriti in en pokriti bazen. Plavanje je za prebivalce Mestne občina Ljubljana po raziskavi Mediane iz leta 2013 prav tako med prvimi izbirami za rekreacijo.«

Čeprav je župan Janković mestnim svetnikom na junijski seji povedal, da naj bi kupoprodajno pogodbo podpisali še junija, pa je bila ta napoved očitno nekoliko prenagljena. Na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami so namreč povedali, da bodo pogodbo lahko sklenili šele po »zaključeni parcelaciji in dokončnem dogovoru«, sam nakup zemljišč pa naj bi bil po pričakovanjih občinskih uslužbencev zaključen do konca leta. Parcelacija še poteka, zato za zdaj še ni znano, koliko kvadratnih metrov površin bo občina predvidoma odkupila. Salomon ima na območju kopališča Vevče sicer v lasti kompleks zemljišč, ki se po podatkih geodetske uprave razteza na nekaj več kot 10.000 kvadratnih metrih.

Za zdaj še ni niti jasno, koliko proračunskih sredstev bo občina porabila za nakup zemljišč od Salomona. »Dogovori z lastnikom glede cene so še v teku,« so dodali na oddelku za ravnanje z nepremičninami, kjer pa so potrdili, da nameravajo vsa potrebna zemljišča odkupiti in da se z lastnikom ne dogovarjajo o morebitni menjavi zemljišč. Občina je v veljavnem proračunu sicer namenila 463.250 evrov za nakup zemljišč, vendar so opozorili, da je ta vrednost za zdaj še približna.

Po nakupu zemljišč sledi izdelava projekta

V proračunu za letošnje leto je občina celoten projekt ureditve kopališča Vevče skupaj z nakupom potrebnih zemljišč ocenila na slabih 2,5 milijona evrov, vendar so na občini poudarili, da gre za zdaj zgolj za orientacijsko vrednost. Pojasnili so, da bodo po nakupu zemljišč dali izdelati projekt prenove kopališča. Šele dokončanje projektne dokumentacije bo dalo realnejšo oceno vrednosti ponovne oživitve že nekoliko pozabljenega kopališča.