Gazela Reseda iz Nove vasi pri Markovcih letos zaokroža 20-letnico delovanja. Rast podjetja, ki je bilo dvakrat – lani in predlani – med nominiranimi podjetji za gazelo dravsko-pomurske regije, je vodstvo podjetja, ki z nekaj več kot 50 zaposlenimi sodi že med srednje velika podjetja, spodbudila v reorganizacijo, pred njim pa je tudi vnovično povečanje proizvodnih in skladiščnih zmogljivosti v neposredni bližini sedanjih v obrtni coni Novi Jork.

Širitev ovira zastareli zazidalni načrt

Četudi je Reseda predlog za spremembo zazidalnega načrta dala na občino pred dobrimi 11 meseci, čakanja še nekaj časa ne bo konec in prve lopate najverjetneje letos še ne bodo mogli zakopati. Počakati morajo na spremembo zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, saj je ta v veljavi od leta 2000. Pri tem pa niso edini, saj se poleg njih za širitev odloča še pet podjetij, ki so dala več predlogov za spremembe.

To je pripeljalo do nepreglednosti zazidalnega načrta, zato morajo izdelati še čistopis odloka in čistoris grafike. »Zaradi sprememb zakonodaje je predvidena tudi posodobitev odloka in uskladitev z veljavnimi predpisi. Tako je sprejem sprememb in dopolnitev predviden za letošnjo jesen,« je nastale razmere orisal Milan Gabrovec, župan občine Markovci.

Poskočno vsako leto

Podjetje Reseda, ki je specializirano za CNC-obdelavo kovin, proizvodnjo in zelo kompleksno montažo kovinskih izdelkov, konstruiranje, 3D-modeliranje ter načrtovanje proizvodnih procesov v kovinarski stroki, skoraj vso proizvodnjo izvozi, sodeluje pa s partnerji iz lesne, vakuumske, orožarske in avtomobilske industrije in s partnerji s področja strojegradnje.

Pri partnerjih priznano podjetje, ki stavi na fleksibilnost in vrhunsko kakovost izdelkov, je lani za 20 odstotkov povišalo prihodke v primerjavi z letom 2016 na 3,98 milijona evrov, kar je dvakrat več kot pred petimi leti, ko so prihodki znašali 1,49 milijona evrov.

Podjetje si prizadeva zaposlovati predvsem kompetentne ljudi iz lokalnega okolja in jim ponuditi tako delovno okolje, v katerem lahko razvijajo svoje sposobnosti in nadgrajujejo kompetence. Pa vendar so tudi oni zaradi bližini Avstrije lahko »na kadrovskem prepihu«, saj nekatere kljub vsakodnevni migraciji na delo zamika nekoliko višja plača. Zelo radi zaposlujejo tudi mlade, ki se v delo vključujejo že med študijem. »Projekti, s katerimi se ukvarjamo, so zelo kompleksni in kadrovska okrepitev je nujna,« poudarja Damjan Habjanec, direktor podjetja.

Verjamejo v svojo trdnost

Podjetje se je zaradi velikosti ekipe, ki šteje več kot 50 sodelavcev, lotilo reorganizacije. Na vseh delovnih mestih so poskrbeli, da procesi tudi v primeru odsotnosti katerega od sodelavcev tečejo nemoteno, vodstvo pa ima vsak trenutek na voljo vpogled v potek delovnih procesov in realizacijo.

Zaradi narave svojega dela ne napovedujejo letne rasti prihodkov, Habjanec si želi predvsem zdrave in zmerne rasti, prepričan pa je, da je podjetje svetovno že tako uveljavljeno in trdno, da ga niti morebitna nova gospodarska kriza ne more resneje ogroziti. »Smo iz pravega testa in smo se sposobni prilagoditi.« Njihova rast bo še naprej temeljila na delu za naročnike, lastnih produktov trenutno ne razvijajo. Izbor Gazela jih je še bolj postavil na radarje iskalcev zaposlitve, ob čemer pa, kot trdi Habjanec, niso imeli obiskov inšpektorjev in tako zanikal trditve, da to doleti uspešna podjetja, ki se odločijo, da se izpostavijo tudi v javnosti.