Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dogovor označil za velik dosežek, ki odraža skupno razumevanje o čezmejnih migracijah kot mednarodnemu fenomenu, ki potrebuje učinkovito upravljanje z mednarodnim sodelovanjem. Obenem tudi priznava pravico vsakega posameznika do varnosti, dostojanstva in zaščite.

Predsednik Generalne skupščine ZN Miroslav Lajčak je poudaril, da dogovor ne vzpodbuja migracij niti jih ne zaustavlja. Ni pravno zavezujoč in ne narekuje ali vsiljuje ničesar, saj v celoti spoštuje suverenost držav. »Lahko nas pa usmerja in pomaga izvleči koristi migracij in zmanjšati tveganja. Lahko nam ponudi novo platformo za sodelovanje in je lahko vir za iskanje ravnotežja med pravicami ljudi in suverenostjo držav,« je dejal.

Posebna predstavnica generalnega sekretarja ZN za migracije Louise Arbour je dejala, da bo človeška mobilnost vedno z nami, zato njeni kaotični, nevarni in izkoriščevalski vidiki ne smejo postati normalni. »Uresničevanje dogovora bo prineslo varnost, red in gospodarski napredek, ki bo koristil vsem,« je dejala.

Slovenija je aktivno sodelovala pri pogajanjih o tem dogovoru, in sicer v okviru 27 držav članic EU. Madžarske ni bilo poleg. Dogovor bo formalno potrjen na meddržavni konferenci v Marakešu v Maroku 10. in 11. decembra.