V začetku meseca je Branko Žerdoner zasedel položaj glavnega direktorja največjega železarja v državi. Za vodenje družbe SIJ Acroni Jesenice po lastnih besedah prejema 4000 evrov plače na mesec. Na petek 13. pa je že moral sesti na zatožno klop okrožnega sodišča v Mariboru, ekskluzivno razkrivamo v Dnevniku. Soočiti se je moral z očitki tožilstva, da je kot predsednik uprave Mariborske livarne Maribor (MLM) zlorabil svoj položaj. V primeru pravnomočne obsodbe mu grozi do osem let zapora.

Mariborski okrožni sodnik Danilo Obersnel je včeraj izpeljal predobravnavni narok, na katerem se je Žerdoner nemudoma izrekel za nedolžnega, zato okrožni tožilec Martin Ulaga niti ni dobil priložnosti, da bi predstavil svoj predlog kazni za primer, če bi krivdo priznal in se pokesal.

Ovadil ga je njegov naslednik

Obersnel je stranke uvodoma seznanil z dejstvom, da je MLM v tej zadevi priglasila premoženjskopravni zahtevek. Od Žerdonerja terja plačilo 864.674 evrov in pripadajoče obresti, ki tečejo od 8. novembra 2013. To je od tistega dne, ko ga je Boris Šlamberger, Žerdonerjev naslednik na položaju predsednika uprave MLM, naznanil policiji in tožilstvu.

Žerdoner je bil predsednik uprave MLM do 30. novembra 2012. S položaja je odstopil na zahtevo NKBM, ki je pred tem postala največja lastnica livarne in je izgubila zaupanje v menedžerja iz Kotelj na Koroškem. Dobre tri mesece pred tem se je Žerdoner sestal z insolvenčno upraviteljico Metalke Handels gmbh Dunaj. To podjetje je bilo takrat še največji, skoraj 25-odstotni delničar mariborske livarne, ki je prej izvajalo prikrito privatizacijo podjetja, med predvidenimi bodočimi lastniki pa naj bi bil tudi Žerdoner. Metalka je februarja 2012 razglasila insolventnost, svojim upnikom, ki so priglasili 22,3 milijona evrov terjatev, pa je ponudila 20-odstotno poplačilo v roku dveh let.

Livarna je dolgovala Metalki dobrih 1,3 milijona evrov, v tej zadevi obravnavnih 864.674 evrov pa je Metalki z naslova danega posojila dolgovalo hčerinsko podjetje MLM Alutec Bugojno, ki so ga tistega leta ustanovili skupaj z dvema lokalnima zasebnikoma. Žerdoner je podpisal notarski zapis, s katerim se je strinjal, da mariborska matična družba prevzame dolg podjetja iz BiH. Novembra 2013 so nova uprava in novi lastniki (banke NKBM, Abanka in Probanka so prej s konverzijo terjatev postale večinske lastnice MLM) o tem dogovoru obvestili policijo, v prepričanju, da ga je Žerdoner sklenil nezakonito in brez ustreznih podlag. Sodna preiskava je razkrila, da zbrani dokazi utemeljujejo sum, da je Žerdoner zagrešil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, zato je zadeva zdaj postala zrela za sojenje.

Branili so ga kar trije odvetniki

Žerdonerja so na včerajšnjem naroku zastopali odvetniki Jernej Radež, Tibor Gregelj in Boštjan Pogorevc. Na glavni obravnavi bodo tudi s pomočjo naročenega strokovnega mnenja skušali prepričati sodnika, da očitki tožilstva niso utemeljeni in da je bil dogovor sklenjen v dobrobit livarne. MLM Alutec Bugojno je bila po prepričanju obrambe povsem samostojna družba, so včeraj opozarjali zagovorniki, banke pa so bile pravočasno seznanjene z dogovorom in so se z njim strinjale. Glavna obravnava se začne 26. oktobra.

Nujno sanacijo prezadolžene livarne sta medtem prevzela država in Družba za upravljanje terjatev bank, ki še zmeraj išče kupca za edini preostali vitalni del nekdanjega mariborskega industrijskega velikana.