Stražišče je kranjsko naselje na desnem bregu Save pod Šmarjetno goro, kjer kanalizacija še ni dokončno urejena, zato meteorna voda, ki vdira v kleti in na dvorišča, ogroža zdravje ljudi, zaradi neurejenega sistema pa se mešajo meteorne in odpadne vode. Obenem krajani že leta opozarjajo na neurejeno poslovno cono Laze, od koder jim po njihovem prepričanju grozi še hujše onesnaženje.

Na novinarsko vprašanje, koliko denarja je iz proračuna namenjenega urejanju kanalizacije v Stražišču, so z občine odgovorili, da je »naročena projektna naloga«, dejansko pa je v pol milijona evrov, namenjenih za ponikovalno polje oziroma zbiralnik Bantale in urejanje Trenče, že vključen del projekta. Na občini so prepričani, da je urejanje struge Trenče prispevek k reševanju teh problemov, krajani dela Stražišča pa so nam precej razburjeni nanizali precej razlogov, zakaj so prepričani o nasprotnem.

Moti jih, da so bili o posegu slabo obveščeni, še bolj jih razburjajo različni odgovori uradnikov o istih zadevah, najbolj pa jih skrbi, da bo odprt kanal nevaren za otroke, kljub ograji na eni strani. Tam mimo namreč namreč vodi šolska pot, odprt kanal pa naj bi postal tudi leglo mrčesa in podgan. Že pred tem so protestirali proti zbiralniku, ki je nastal na začetku naselja Zgornje Bitnje. »Čutimo se ogrožene, ker nam pod okni teče ta smrad in ker so naše nepremičnine zdaj manj vredne. Zahtevamo recenzijo postopka pridobitve gradbenega dovoljenja,« je dejala Mojca Sešek. Vaščani tudi zahtevajo, da se kanal uredi s cevmi, ker da je tak, kot je načrtovan, nevaren za okolje in zdravje ljudi. Na mestni občini Kranj so že večkrat poskušali pojasniti, da je tako urejanje Trenče (nekoč je to dejansko bil potok) kot zbiralnika v Bitnju del celostnega reševanja problema kanalizacije v Stražišču.

Rešitev za Laze?

Država je občini naložila, da uredi okoljske probleme obrtne cone Laze, v kateri deluje okoli 20 podjetij. Ena od rešitev naj bi bila kanalizacija, ki pa ji predstavniki Civilne iniciative za zeleno Stražišče nasprotujejo: »Projekt ni okoljsko vzdržen in o tem smo ob obisku v Kranju seznanili tudi varuhinjo človekovih pravic. Z našimi argumenti se strinja okoljska organizacija Alpe Adria Green. Znižala se bo že tako nizka življenjska raven krajanov,« je prepričan predstavnik pobude Marko Špolad, ki obenem ocenjuje, da za MO Kranj človekove pravice nimajo nobene vrednosti. Osnovni pogoj krajanov je bila mala čistilna naprava, ki pa za zdaj ni predvidena. Ljudem naj bi se namreč na priključnih ulicah nove kanalizacije zdaj v kleti zlivalo še marsikaj drugega z območja Laz, ker kanalizacija v delu Stražišča tako in tako ne deluje. Kot poudarjajo, so s svojimi pripombami in utemeljitvami seznanili mestno občino.

Župan Boštjan Trilar pa opominja, da zaradi različnih ovir pri pridobivanju zemljišč niso mogli urediti Laz, kot so si zamislili, zato je kanalizacija od Laz do Stražišča dvofazni projekt. Župan opozarja na možne zaplete, a napoveduje začetek gradnje še letos. Oba že dolga leta izpostavljena okoljska in komunalna problema pomenita velik izdatek za kranjski proračun, pa končna cena še ni znana, prav tako ne končni rok rešitve.