Na magistratu so se obrnili na ustavno sodišče, kjer so dokazovali, da so z odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana zakonito prenesli opravljanje vseh upravnih nalog s stanovanjskega področja iz svoje pristojnosti na sklad. Ustavno sodišče je stališču občine pritrdilo, tako da bo sklad ponovno prevzel vodenje registra upravnikov stavb. Direktor sklada Sašo Rink nam je povedal, da v času spora registra ni vodil nihče in da to pravzaprav ni povzročilo nobenih težav. Po njegovem je namreč ta register le evidenca, kdo upravlja določeno stavbo, kar je stanovalcem tako in tako znano. Sklad po Rinku tudi ne more presojati, ali je bil neki vpis oziroma zamenjava upravnika opravljena zakonito, čeprav so se mnogi upravniki pritoževali skladu zaradi teh vpisov. pp