Obiskovalcem Osrednje knjižnice Celje se po več mesecih spet odpira lep razgled proti mestnemu parku, saj je podjetje Remont že odstranilo gradbene zastirke in končalo obsežno večmesečno sanacijo, ki jo je naročila celjska občina potem, ko je v otroški oddelek knjižnice nenehno zatekala voda.

Poleg namestitve širših kanalet za odvajanje meteornih vod so na zunanji strani zasadili nove rastline, okoli katerih so postavljene kamnite klopi. »Tam, kjer je bila prej na ploščadi umetna trava, je vgrajena blažilna gumirana varovalna podlaga, ki se uporablja na otroških igriščih in je zelo preprosta za vzdrževanje, predvsem pa varna in prijetna za igro,« pojasnjuje Gregor Globočnik iz službe za odnose z javnostmi celjske občine. Občino bosta ureditev novih zunanjih površin in sanacija pohodne strehe stali okoli 171.000 evrov.

Z urbanisti in arhitekti le našli rešitev

Otroških igral, kakršna so privabljala številne mlade družine z otroki od blizu in daleč in so jih morali odstraniti zaradi nasprotovanja varuhov kulturne dediščine, pa tam ne bo več. Po več usklajevalnih sestankih s predstavniki celjskega zavoda za varstvo kulturne dediščine, urbanisti in projektantom so se namreč odločili, da na prostoru, kjer so bila igrala, postavijo večfunkcijske mobilne urbane elemente oziroma kroge, na katerih bodo lahko otroci posedali in se igrali. Njihova postavitev je predvidena v avgustu.

»Rešitev je v skladu z urbanistično-arhitektonskim oblikovanjem za to območje,« pravi Globočnik. In razloži, da spada to območje v prostorskih planskih aktih občine v območje varstva pred hrupom. »Osrednja knjižnica Celje je tudi študijska knjižnica, zato mora biti obiskovalcem, ki se v njej tudi izobražujejo, zagotovljeno primerno, mirno okolje,« pravi Globočnik in dodaja, da otroci kljub temu ne ostajajo brez igral, saj so ta le okoli sto metrov stran, v mestnem parku.

Voda ne bo več zamakala

Še spomladi je kazalo, da sanaciji pohodne strehe nad otroškim oddelkom knjižnice ni videti konca. Izvajalec bi moral dela končati že decembra lani, a se to ni zgodilo, ker so na strehi odkrili nove napake. In to kljub temu, da je občina temeljito obnovila knjižnico pred osmimi leti. Kmalu po njenem odprtju so se pojavile težave s puščanjem pohodne strehe ob knjižnični kavarni, voda pa je zatekala v otroški oddelek knjižnice Miško Knjižko ob vsakem močnejšem nalivu.

Da bi temu naredili konec, so s pohodne strehe odstranili naravno travo z namakalnim sistemom in nanjo položili umetno, nanjo pa postavili otroška igrala, ki so privabljala predvsem družine z majhnimi otroki. A tako umetna trava kot igrala so zmotila varuhe kulturne dediščine, ki so z odločbo zahtevali njihovo odstranitev, kar se je tudi zgodilo. To je med meščani in obiskovalci knjižnice sprožilo val ogorčenja, pomagala pa ni niti pritožba vodstva knjižnice, saj je zahtevam varuhov prikimalo tudi ministrstvo za kulturo.