Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zato pozivamo, da spremeni ta človeka nevredni zakon in vsem otrokom beguncev, od dne, ko njihovi starši vložijo prošnjo za azil, omogoči brezplačni vrtec in šolanje. Vemo, kako dolgo traja reševanje njihovih prošenj, in onemogočanje njihovim otrokom, da se v tem času naučijo jezika in se družijo s svojimi slovenskimi vrstniki, je nedopustno.

Za deklico je vrtec edina možnost, da bo spregovorila v obeh jezikih, maternem in slovenskem, in se čez nekaj let brez težav vpisala v slovensko šolo, kar velja tudi za vse ostale otroke prosilcev za azil, ki so zaradi brezdušnosti države za to možnost povsem prikrajšani.

Od Vlade Republike Slovenije pa pričakujemo, da bo materi in otroku čim prej podelila mednarodno zaščito in poskrbela, da bosta lahko ostala pri nas. Nedopusten zločin bi bil, če bi žensko, ki je v hudi stiski, na nevarni poti v Evropo, tvegala dve življenji, skupaj z otrokom poslali nazaj v Somalijo, od koder je morala zbežati.

Lada Zorn, Spomenka Hribar, Anita Ogulin, Fem A-Feministična akcija: Nina Vodopivec, Center FemA – Zavod za transformativne študije in delovanje: Renata Šribar; Vlado Miheljak, Maja Glonar Vodopivec, Peter Vodopivec, Vesna Leskošek, Zdenka Šadl, Cveta Potočnik, Društvo Humanitas – društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti: Barbara Vodopivec, Dare Urbas, Mateja Kraševec, Alma Rogina, Društvo OVCA – Društvo za osveščanje in varstvo – Center antidiskriminacije: Manca Šetinc Vernik; Katja Mrak, Jure Gombač, Špela Gombač, Marko Prešlenkov, Brate Minca, Nevenka Černigoj Sadar, Majda Černič - Istenič, Zavod TRI: Nina Arnuš; Ustanova za pomoč ogroženim državljanom sveta: Jure Poglajen in David Zorko; Društvo za nenasilno komunikacijo: Klavdija Aničić; Jelka Zorn, Maca Jogan, Tanja Rener