»Če bi sodišče zaradi takšnih besed izrekalo obsodbe, bi demokratična družba utegnila zabresti v totalitarizem,« je oprostilno sodbo decembra lani utemeljila mariborska okrožna sodnica Barbara Nerat. Z njeno oceno, da mora biti rektor sposoben prenesti javno kritiko, se je zdaj strinjalo mariborsko višje sodišče, na katero se je pritožil Igor Tičar. Tudi tam je namreč nekdanji rektor pogorel. Oprostilna sodba Mariji Javornik Krečič, predsednici visokošolskega sindikata na Univerzi v Mariboru, je s tem postala pravnomočna.

Zdaj že upokojeni mariborski rektor je v svoji zasebni kazenski tožbi očital Javornik-Krečičevi dve kaznivi dejanji razžalitve. Prvič zato, ker je Tičarjev (ne)odziv na domnevno spolno nadlegovanje na rektoratu, ki ga je izvajal njegov dotedanji tajnik Teodor Lorenčič, v Večeru označila za sprenevedanje in osebni seksizem. Obsodbo je terjal še zaradi Dnevnikovega članka o tem, da je univerza naročila in plačala pravno mnenje, s katerim je rektor poskušal oporekati zakonitost pogojev njegove upokojitve. Javornik-Krečičeva je to potezo označila za malverzacijo, s katero naj bi Tičar poskušal obiti zakonske določbe o prenehanju delovnega razmerja.

Terjal je denarno kazen

Zasebni tožilec je očital Javornik-Krečičevi, da so bili njeni komentarji namenjeni izključno razžalitvi in da ni šlo za strokovno kritiko. Njegov pooblaščenec Janko Jerman mlajši je v sklepni besedi predlagal sodnemu senatu, da naj Javornik-Krečičevo obsodi na denarno kazen v višini 300 dnevnih zneskov, kar v njenem primeru znaša skoraj 20.000 evrov. Prvostopenjsko sodišče je izreklo oprostilno sodbo. S tem, ko je nastopil javno funkcijo in zasedel položaj rektorja, je Tičar dolžan prenesti več kritike kot slehernik, je sodbo utemeljila predsednica senata. V skladu z mednarodno pravno prakso je namreč pri vseh tistih, ki postavljajo na ogled svojo javno podobo, dopustna večja svoboda izražanja. Sodišče v izjavah Javornik-Krečičeve ni zaznalo žaljivosti. Je pa sodnica nesporno kritizirala rektorja. Tičarju je sicer verjela, da je bil prizadet. »Vendar subjektivni občutek prizadetosti ne zadošča za obsodbo.«

Sindikalistki bo moral plačati odvetnika

Tej presoji je zdaj prikimal senat višjega sodišča, ki mu je predsedovala Mira Lešnik. Sodišče prve stopnje je pravilno ocenilo, zakaj izjavam obdolženke ni mogoče pripisati kriminalnega pomena. Zato dejanji pod obtožbo nista kaznivi dejanji. Javornik-Krečičeva je kritizirala rektorjeve poteze, ni pa imela namena zaničevati Tičarja. Še več, senat je ugotovil, da je sindikalistka utemeljeno grajala nekdanjega rektorja. Tičar, ki razpleta na višjem sodišču včeraj ni želel komentirati, bo moral plačati vse stroške sodnega postopka, tudi honorar odvetnika obdolženke in še 360 evrov sodne takse povrhu. »Potrditve oprostilne sodbe sem zelo vesela,« nam je sporočila Javornik-Krečičeva. »Ne le, ker se je zame osebno končalo zelo neprijetno obdobje, temveč predvsem zato, ker so se naša sindikalna stališča in kritike rektorjevega ravnanja izkazali za upravičene. Razsodba je tudi odgovor na zastraševanje z vrha univerze in pomeni priznanje za delo sindikata.«