Mnogi šolarji in njihovi starši so se z začetkom julija komajda privadili počitnic, že je iz policijske uprave (PU) Kranj presenetila vest, da gorenjski policisti zbirajo predloge za ureditev šolskih poti za novo šolsko leto. »Čeprav se je šolsko leto komaj končalo, so gorenjski policisti že začeli zbirati podatke o stanju šolskih poti, da bi še pred koncem počitnic gorenjskim otrokom zagotovili varen začetek novega šolskega leta,« je pojasnil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

Ne le, da so gorenjski policisti z aktivnostmi pohiteli, podatke zbirajo v širšem obsegu kot običajno. »Podatke o stanju šolskih poti zbiramo prek svoje facebook strani @policijaKR, čim več jih želimo zbrati do konca julija, da bi bilo še dovolj časa za obveščanje pristojnih in ureditev poti,« dodaja Kos. Do konca julija bodo policisti tako zbirali podatke o odsekih, krajih in mestih na šolskih poteh na območju Gorenjske, ki lahko ogrozijo varnost otrok ali se ljudem zdijo nevarni oziroma bi jih bilo treba do začetka šole dodatno urediti, popraviti, spremeniti. Na svoji facebook strani vabijo vse, da objavijo fotografije ali video s predlogi, kje točno in kaj je treba na šolski poti urediti.

Nekatere težave se hitro da rešiti

»Staknili smo glave, kaj narediti, da bi dosegli tudi ljudi, ki medijev ne spremljajo. Policija je nasploh odvisna od ljudi in zanje tudi dela. Prav je, da skupaj z njihovo pomočjo pridemo do rešitev,« razmišlja inšpektor Simon Sušanj iz PU Kranj. »Nekaj težav, ki jih opažajo, lahko rešimo mi, nekaj upravljalci cest, torej občine ali država. Veliko stvari je takšnih, ki ne zahtevajo velikih posegov, da bi bili najšibkejši udeleženci v prometu varnejši. Morda je treba zgolj porezati vegetacijo, urediti cestno signalizacijo, dodati talne oznake, ogledala in podobno.«

Med odseki, ki so s takšnimi posegi v zadnjih letih postali za šolarje precej bolj varni, Kos in Sušanj navajata šolsko pot ob glavni cesti v Bohinjski Bistrici. Ob cesti so uredili pločnik, na prisotnost šolarjev voznike opozarjajo prometni znaki in talne oznake, merilnik in prikazovalnik hitrosti pa jih opozarjata na hitrost, s katero se vozijo v bližini najranljivejših udeležencev v prometu.

Takšne ureditve ceste na šolski poti si že dolgo želijo tudi v Lescah. Cesta za tovarno Veriga nima pločnika in je potrebna sanacije, policisti pa zaradi takšnih razmer na njej večkrat merijo hitrost voznikov. Kljub vsemu iz radovljiške občine poročajo o napredku, saj so podpisali dogovor o izbrisu služnosti z upravičencem, s katerim so bili v sodnem sporu, s čimer je ta podal soglasje k obnovi in umaknil svoje tovornjake s ceste.

»Da bo občina lahko izvedla vzdrževalna dela na cesti, se o umiku služnosti dogovarja še s tremi služnostnimi upravičenci, s katerimi pa ni v sporu. Računamo, da bomo dogovore lahko dosegli, zato smo junija z rebalansom proračuna za letošnje leto zagotovili dodatna sredstva za izvedbo najnujnejših investicijskih ukrepov in pripravo projektne dokumentacije. Celovita rekonstrukcija ceste pa je planirana v letih 2019 in 2020,« je sporočila predstavnica občine Radovljica za odnose z javnostmi Manca Šetina - Miklič.

Počitnice so čas za vaje

Sicer pa Sušanj priporoča, da se starši z otrokom tudi med šolskimi počitnicami sprehodijo po njegovi šolski poti in se z njim pogovorijo o nevarnostih, ki pretijo nanj, ter o osnovnih pravilih v prometu, predvsem pa naj mu bodo vzor. »Treba pa se je zavedati, da je v okolici šol med počitnicami prometna situacija drugačna kot med poukom, ko je veliko več prometa, kar pomeni tudi več nevarnosti,« pa dodaja Kos.

Prav je, da otroci spoznajo tudi druge poti v šolo, ne le svoje običajne, saj s tem širijo svoje znanje o prometu. Mobilne telefone pa naj vsaj med hojo do cilja pospravijo v nahrbtnike, svetuje Sušanj. »Pri učencih najnižjih razredov ne, pri malo starejših pa opažamo, da zaradi uporabe mobilnega telefona med hojo niso dovolj pozorni na dogajanje okoli sebe, kar je lahko nevarno,« opozarja.