Konzorcij sestavljajo družbe okoli skupine KD - KD Group, KD Kapital in KD skladi, ki so v skladu s sporazumom prodale svoj skupaj 26,9-odstotni delež, ob njih pa so deleže prodali še zavarovalnica Adriatic Slovenica, ljubljanska družba za upravljanje TKC, koprski Primorski skladi in družba Apis-Vita iz Frama.

Kot je razvidno iz današnje objave na spletni strani Ljubljanske borze, so člani konzorcija pogodbo o prodaji s kupcem, družbo Plasta iz Šentruperta, sklenili v torek. Koliko je novi lastnik odštel za večinski delež bistriškega podjetja, niso izdali.

Plasta je podjetje v lasti Franca Freliha, po lanski lestvici revije Manager 18. najbogatejšega Slovenca. Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja plošč, folij, cevi ter profilov iz plastičnih mas, vendar preko nje Frelih obvladuje še več povezanih podjetij, med katerimi je od leta 2003 s področja živilske industrije tudi Dana iz Mirne na Dolenjskem. Zadnje podjetje, ki je predlani prešlo v 100-odstotno last dolenjskega poslovneža, je Plama-pur.

Frelih je uspešen poslovnež

Sicer pa je samo Plasta po podatkih Ajpesa v letu 2016, lansko poročilo namreč še ni objavljeno, zaposlovala okoli 130 ljudi ter ustvarila skoraj 23 milijonov evrov prihodkov, leto pa sklenila s skoraj 4,5 milijona evrov čistega dobička. Vsa s Frelihom povezana podjetja skupaj presegajo 100 milijonov evrov letnega prometa.

Doslej največji posamični lastnik Tovarne olja Gea je bila Eta Kamnik, ki je pred dvema letoma od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupila dobrih 18 odstotkov delnic. Kupljeni delež je takrat na slabo banko prešel iz propadlega cerkvenega holdinga Zvon Dva, v Eti pa so takrat dejali, da gre zgolj za naložbo v ugledno podjetje in poslovnega partnerja, saj so potrebe po oljih v Etini proizvodnji na letni ravni med 80.000 in 100.000 litri.

Bistriška družba, ki jo vodi Igor Hustić, je lani v primerjavi z letom prej za pet odstotkov povišala prihodke, ki so ob koncu leta znašali 25,7 milijona evrov. Kljub rasti prodaje so zlasti zaradi dviga cen energentov in pritiska na ceno dela ustvarili 15 odstotkov nižji čisti dobiček. Ta je leta 2017 znašal dobrih 150.000 evrov.