Grčija bo 20. avgusta zaključila program evropskega mehanizma za stabilnost (EMS) za makroekonomsko prilagoditev. Gre za zadnjega od treh programov pomoči, ki so državi, ki jo teži ogromen javni dolg, pomagali ostati nad gladino.

Unija bo v okviru nadzora po izteku programa spremljala »dokončanje, uresničevanje in nadaljnje izvajanje reform, dogovorjenih v okviru programa, v skladu z zavezami grških organov«, so sporočili iz Bruslja. To je ključnega pomena za krepitev tržnega zaupanja in s tem okrevanja gospodarstva Grčije, so ocenili. »Okrepljeni nadzor ni četrti program. Ne vključuje novih obveznosti ali pogojev. Gre za okvir, ki podpira dokončanje in uresničevanje tekočih reform. Zakaj je to tako pomembno? Ker pri okrevanju Grčije ne gre za dogodek, ampak za proces,« je dodal komisar za gospodarske zadeve Pierre Moscovici.

Evroskupina se je o nadzoru po izteku programa dogovorila 22. junija. Strokovnjaki unije bodo Grčijo obiskovali vsako četrtletje, njihova naloga pa bo »zgodnje odkrivanje tveganj«, ki naj bi tudi omogočilo pravočasno odzivanje. Komisija bo na podlagi teh obiskov izdala četrtletna poročila Evropskemu parlamentu, grškemu parlamentu in delovni skupini evroskupine.

Komisija bo okrepljeni nadzor izvajala v povezavi z Evropsko centralno banko (ECB) in po potrebi Mednarodnim denarnim skladom (IMF). Sodeloval bo tudi ESM, so še dodali.