Pripravljajo ju v Likovnem društvu Senožeti iz Radomelj. Vodila ju bo študentka likovne pedagogike Nina iz Kamnika, ki bo skušala otrokom približati likovno ustvarjanje na poletno sproščen, zabaven način in z materiali, ki niso nujno klasična likovna sredstva. Otroci bodo lahko odkrivali možnosti ustvarjanja ne samo z barvami in čopiči, ampak tudi z iskanjem primernih materialov v okolici, sestavljanjem, lepljenjem, trganjem, striženjem, ustvarjanjem v 3D-tehniki… Delo bo potekalo po 3 šolske ure na dan, organizatorji bodo poskrbeli za vse potrebne materiale in malico. Otroci naj prispevajo le veselje do ustvarjanja in obilo radovednosti in otroške radosti, so zapisali v povabilu. Delavnici bosta potekali v dveh terminih, in sicer od 6. do 10. in od 13. do 17. avgusta, od 9. do 12. ure. Prijave sprejemajo v Likovnem društvu Senožeti po elektronski pošti sraj.dani@gmail.com ali na telefon 031/616 075. V posamezno skupino bodo sprejeli od 8 do 10 otrok.