Ker pa je v občini evidentiranih v 70 naseljih kar 1732 priključkov, se na seznamih belih lis pojavljajo tudi napake, saj ni mogoče pridobiti uradnih podatkov, kje vse so operaterji izrazili tržni interes za gradnjo optičnega omrežja, pojasnjujejo na občini. Dodajajo, da če bo na seznamu belih lis tudi naselje, za katero je bil izražen tržni interes in s tem niso bili seznanjeni, se tam projekt RuNe ne bo izvajal. Omrežje bodo začeli graditi takoj po pridobitvi soglasij in služnosti. Pogoj za gradnjo je, da je za priključek zainteresiranih najmanj četrtina gospodinjstev v naselju. Zainteresiranost lahko interesenti izkažejo s podpisom pristopne izjave, ki je objavljena na spletu. Gradnjo omrežja financira nosilec projekta, uporabniki bodo plačali le notranjo hišno inštalacijo v znesku 150 evrov brez brez DDV. Priključek bo mogoče naročiti tudi po izgradnji omrežja, vendar bo takrat strošek priključka po vsej verjetnosti višji kot med gradnjo omrežja RuNe, pojasnjujejo na občini Kamnik.