Počivalšek Vonarsko jezero vidi kot izjemno priložnost za obogatitev turizma v smislu ponudbe za aktivnega gosta vsak dan v letu. Spomnil je, da je treba v prvi fazi sanirati in modernizirati pregrado Vonarje, kar poteka v okviru projekta za obvladovanje poplavne ogroženosti na območju obmejne reke Sotle v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška Frisco 2.1.

Ta projekt, za katerega bo Hrvaška prispevala 1,1 milijona evrov, Slovenija pa okoli pol milijona evrov, se bo predvidoma zaključil do aprila prihodnje leto, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Ćorić pa je povedal, da se zaveda, da bo izvedba projekta vse prej kot lahka, a obenem izrazil prepričanje, da bo dosežen cilj, torej zagotavljanje protipoplavnih ukrepov, kot tudi dodana vrednost, ki jo bo jezero doprineslo turistični ponudbi, tega vreden. Današnji sestanek je, kot tudi aprilskega v Rogaški Slatini, označil za pomemben napredek pri nadaljevanju čezmejnega sodelovanja.

Konec maja se je o projektu seznanila tudi slovensko-hrvaška komisija za vodno gospodarstvo

Konec maja je v Zagrebu potekalo tudi 12. zasedanje stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo in komisija se je takrat seznanila z načrtom aktivnosti za pripravo in izvedbo omenjenega projekta.

Pristojni podkomisiji za vodno območje Sotle, Save in Kolpe je naložila imenovanje strokovne skupine za izvedbo projekta, ki jo od junija sestavljajo predstavniki Direkcije RS za vode in Hrvatskih voda. Do konca junija je skupina pripravila projektne naloge za izvedbo potrebnih analiz in pripravo predlogov rešitev glede na gladino ojezeritve, sestavo sedimentov na območju, kakovost vode in vpliv ojezeritve na stanje voda ter varovanje okolja.

»V zadnjih nekaj mesecih smo uspeli narediti odločne korake v smeri ponovne ojezeritve Vonarskega jezera in nadgradnji njegove osnovne protipoplavne funkcije v cvet turistične ponudbe, od katerega bosta pridobili obe državi. Vsi vključeni v projekt so se pokazali kot izjemno sodelovalni in ciljno usmerjeni, zato imamo na mizi povsem realen, medsebojno usklajen in dosegljiv načrt,« je dejal Počivalšek.

Dodal je še, da je naslednji pomemben mejnik v projektu postavljen na konec avgusta, ko mora strokovna skupina izvesti javno naročilo za izvedbo naloge in podpis pogodbe, konec oktobra pa bodo preverili, kako napredujejo elaborati na izbranih področjih.

Vonarsko ali Sotelsko jezero so konec 70. let prejšnjega stoletja z zajezitvijo reke Sotle uredili za zagotavljanje poplavne varnosti in koriščenje akumulirane vode. Površina jezera je bila 195 hektarov, obala je bila dolga 16,5 kilometra. Voda je zaradi neurejene kanalizacije in pomanjkanja čistilnih naprav z leti postajala vse bolj umazana, zato so jezero leta 1988 izpraznili, območje pa se je zaraslo.