Ljubljanski mestni svetniki so pred počitnicami zagrizli v obsežen sveženj prostorskih aktov. Čeprav so nekateri od njih razvojno precej bolj pomembni, pa je bilo tudi na mestnem svetu najbolj burno ob obravnavi predvidene sanacije gramoznice v Gameljnah. Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager je pred sejo celo zahteval, da se točka umakne z dnevnega reda, a svetniki njegovega predloga niso podprli. Ljubljanski župan Zoran Janković je odločitev pospremil z besedami, da kdor nasprotuje sanaciji gramoznice, nasprotuje tudi protipoplavnim ukrepom v Ljubljani.

Občina bi lahko opustila projekt obvoznice

Nekdanjo gramoznico namerava namreč direkcija za vode zapolniti z zemljino, ki jo bodo izkopali pri urejanju struge Malega grabna v okviru izboljšanja poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane. A bolj kot gramoznica tamkajšnje občane skrbi usoda poti od avtocestnega priključka Ljubljana Šmartno do gramoznice, po kateri bo izkopani material dnevno vozilo kar 30 tovornjakov. Izkopano zemljino iz struge Malega grabna naj bi v Gameljne vozili kar dve leti. Da bi bila omenjena pot tudi ob prisotnosti tovornjakov varna, predlog prostorskega načrta predvideva ureditev posebnega dvometrskega makadamskega pasu za pešce in kolesarje, ki bo z vsaj enometrskim pasom zelenice ločen od vozišča za tovornjake. Dolgoročno namerava občina pot spremeniti v obvozno cesto, ki bo razbremenila promet skozi Zgornje, Srednje in Spodnje Gameljne.

Župan Janković je pred glasovanjem o tej točki dejal, da se občina o tem projektu ne bo več pogajala, saj je za mesto preveč pomemben. »Če tega ni, država ne bo mogla koristiti 34 milijonov evrov evropskih sredstev za protipoplavno ureditev Malega grabna in Gradaščice. Kdor temu nasprotuje, naj ne govori, da podpira protipoplavne ukrepe v Ljubljani,« je opozoril Janković, ki je Gameljčanom še sporočil, da če ne želijo, da se v naslednji fazi pot preuredi v obvoznico, lahko ta projekt tudi črtajo. »Mesto bo pač prihranilo sedem milijonov evrov,« je zabrusil župan, mestni svetniki pa so na koncu projekt sanacije gramoznice podprli.

Živahna je bila tudi debata ob spremembi prostorskega akta na območju nekdanjih učnih delavnic za Bežigradom ob Astrinih stolpnicah, kjer investitorja Exoterm holding in Lanel načrtujeta gradnjo stanovanjskega objekta, začasno pa bi tu rada uredila parkirišče za 76 vozil. Ljubljanska občina se je v občinskem prostorskem načrtu zavezala, da začasnih makadamskih parkirišč ne bo več podpirala, tudi v tem primeru pa je očitno bila pripravljena narediti izjemo. Ob tem je zanimivo, da je spremembi prostorskega akta, ki bo dopustila ureditev parkirišča, nasprotoval tudi odbor za urejanje prostora, utemeljitev, zakaj ji nasprotuje, pa je prebral podžupan Janez Koželj, ki odboru predseduje. Po mnenju odbora z možnostjo ureditve plačljivega parkirišča občina investitorja ne bo spodbudila k iskanju možnosti pozidave že več kot desetletje porušene tiskarne, temveč bo na ta način le odlagala uresničitev projekta.

Janković malo za, malo proti

Da so začasna parkirišča v nasprotju s prometno politiko mesta, je opozorila tudi Nataša Sukič iz Levice, ki je Jankovića vprašala, kaj je z obljubo občine, da ne bo več dovolila začasnih parkirišč, ki jo je vključila tudi v spremembe občinskega prostorskega načrta. Janković se je izgovarjal, da je tudi sam proti temu, da se ob Astrinih stolpnicah uredi parkirišče, vendar so na tem območju že ukinili in še bodo ukinili več parkirnih mest, ki naj bi jih to parkirišče nadomestilo.

Potem ko so mestni svetniki že marca podprli osnutek sprememb odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Regentovi cesti, so včeraj potrdili še predlog odloka. Ta družbi Modra vila, ki je v lasti soproga vršilke dolžnosti direktorice mestne uprave Urške Otoničar, med drugim omogoča gradnjo 68 stanovanj in ne 50, kot je bilo prvotno predvideno.

Brez zapletov je šlo tudi pri sprejemanju odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Drame, ki usklajuje prostorski akt z izbrano idejno rešitvijo biroja Bevk Perović arhitekti. Spremembe med drugim predvidevajo manjši obseg prizidka, manjši odrski stolp in drugačno zasnovo objekta na ulici Gradišče. Poleg tega naj bi se javni prostor pred osrednjo gledališko stavbo v delu razširil tudi na dosedanje prometne površine ob Erjavčevi cesti. Obnova drame naj bi stala nekaj manj kot 30 milijonov evrov.