Če Darsov nadzorni svet včeraj ne bi podal soglasja za razpis za izbor izvajalca za dokončanje obvoznice, bi v Mengšu, kjer na njeno dokončanje čakajo že sedem let, organizirali proteste in zapore cest. Te so v preteklosti zaradi neodzivnosti pristojnih že izvajali. Tudi tokrat bi jih po nedavnih napovedih podprli v sosednjih občinah, kjer so prav tako siti praznih obljub in se vsak dan bolj dušijo v prometu.

Čeprav so po seji nadzornega odbora z Darsa včeraj sporočili, da bo strokovna komisija za izvedbo javnega naročila pripravila razpisno dokumentacijo v čim krajšem času, se bo gradnja obvoznice kljub temu zamaknila za približno leto dni, posledično pa se bo zamaknilo tudi reševanje nevzdržnih prometnih zadreg v sosednjih občinah, ki bi jih morala že zdavnaj odpraviti navezovalna cesta Želodnik–Mengeš–Vodice. Ta bi s povezavo gorenjskega in štajerskega avtocestnega kraka Mengeš, Vodice, Komendo in Trzin razbremenila tranzitnega tovornega prometa.

Postopki so prepočasni

»Skozi Trzin se vsak delovni dan pelje iz mengeške smeri 22.000 in še 20.000 avtomobilov iz domžalske smeri. To je izjema obremenitev in gleda na to, da se druge oblike prevoza, železniški na primer je nespremenjen še od časov mojega šolanja, ne izboljšujejo, je nujno urediti vsaj varnost in pretočnost cestnega prometa,« je na nedavnem opozorilnem sestanku v Mengšu poudaril trzinski župan Peter Ložar. Župan občine Komenda Stanislav Poglajen je dodal, da se zavedajo, da je treba najprej dokončati mengeško in vodiško obvoznico.

Veliko bolj oster je bil župan Vodic Aco Franc Šuštar: »Zgroženi smo nad novim terminskim planom mengeške obvoznice, saj je gradnja obvoznice v Vodicah predvidena šele po zaključku mengeškega dela. V Vodicah smo trenutno rešili problem varnosti, ne pa tudi bivanjskih razmer, in ne verjamem, da bodo naši občani pozitivno sprejeli odmik obvoznice še za eno leto,« je poudaril. Njegovim dvomom je pritrdil tudi pobudnik tamkajšnje civilne pobude Branko Bogovič. Župan Šuštar, ki nikakor ne more razumeti, da so prometno tako slabo povezane in neurejene prav občine v osrčju Slovenije, pa je sklenil, da bi morala biti navezovalna cesta prioriteta že leta 2004, ko je bila umeščena v prostor.

Opozoril je, da se pri nas nekateri postopki vlečejo nerazumno dolgo, da se je v njegovem kratkem županskem mandatu zamenjalo že sedem ministrov, ki so obljubljali vse mogoče, a se je vedno zapletlo na njim podrejenih ravneh. Kot primer dobrega zgleda je navedel plinovod od Vodic do Ljubljane, saj so vse potrebno za gradnjo s služnostmi vred uredili v manj kot pol leta.

»Končno je tudi za vodiško obvoznico pridobljenih 98 odstotkov zemljišč, a kaj, ko vse stoji, saj tri leta po komasaciji zemljišč upravni enoti ne uspe opraviti vpisa v zemljiško knjigo,« je potožil Šuštar. Pojasnil je, da jim je uspelo prepričati okoli 70 lastnikov zemljišč, da se niso pritožili in so bili pripravljeni v zemljiško knjigo hkrati vpisati komasacijo in razdružitev parcel, potem pa se je pritožil kar sklad kmetijskih zemljišč.

Manjka 1,3 kilometra obvoznice

Po besedah člana Darsove uprave Vilija Žavrlana bi bila po nedavnem zapletu, ki mu je botrovalo knjigovodsko urejanje Darsove evidence nepremičnin, mengeška obvoznica v najboljšem primeru lahko zgrajena konec prihodnjega leta, po vsej verjetnosti pa spomladi 2020. Izvajalca za gradnjo približno 1,3 kilometra manjkajočega odseka bi lahko pridobili še letos, jeseni pričakujejo tudi gradbeno dovoljenje. Dela, ki naj bi trajala predvidoma osem mesecev, naj bi se začela ob začetku naslednje gradbene sezone.