Mesto ob Dravi ni Dubaj ali Šanghaj, v njem je bila gradnja stalnega odra na Dravi letos najopaznejša gradbena naložba. Začela se je aprila, ko so izvajalci z rečnega dna najprej odstranili veliko mulja, nato pa namestili 25 temeljnih stolpov. Ko so nanje postavili 330 kvadratnih metrov velik lesen parter in splavili še nov plavajoči pontonski oder, ki meri 900 kvadratnih metrov, je bila ulica na Lentu že nekaj časa zaprta za ves promet. Gradnja novega odra na Dravi je do takrat dobila že veliko pozornosti javnosti, mediji so med drugim poročali o tem, da Mestna občina Maribor še zmeraj nima vodnega soglasja, ki je pogoj za pridobitev stavbne pravice za novo osrednje prizorišče Festivala Lent.

Kljub vsem tem okoliščinam si je mariborski gradbeni inšpektor Stipan Mudražija šele 1. junija, to je tri tedne pred začetkom festivala, prvič uradno ogledal gradbeni podvig na Dravi, izhaja iz njegove odločbe, ki jo je pridobil Dnevnik. Mudražija dobro pozna Lent. Na spletu je mogoče najti sliko, kako se je pred leti fotografiral v festivalskem VIP-prostoru skupaj z ženo in direktorjem Narodnega doma Maribor Vladimirjem Rukavino.

Udarna odločba teden dni počivala v predalu

Glede na to, kar je 1. junija videl inšpektor, je terjal sestanek s predstavnikom občine. Ta se je odvil 12. junija, dva dni kasneje pa je inšpektor pregledal vso občinsko dokumentacijo. Ugotovil je, da je 320 kvadratnih metrov velik parter odra postavljen nelegalno, saj nima obveznega gradbenega dovoljenja. Občina mora ustaviti gradnjo, je ukazal, oder pa mora najkasneje do 15. julija na svoje stroške odstraniti in vzpostaviti prejšnje stanje v zalivu vzhodno od Vodnega stolpa. Obenem je Mudražija prepovedal uporabo črne gradnje; na njem se ne smejo opravljati gospodarske ali kakršne koli druge dejavnosti, je zapisal v odločbi, v kateri še piše: »Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršbe.«

Mudražija je odločbo spisal 19. junija, ko je bilo do začetka festivala Lent le še tri dni. Če bi jo poslal nemudoma, bi se občina znašla v velikih težavah, saj bi morala Narodnemu domu javiti, da se na novem glavnem odru ne bo mogel legalno odvijati načrtovani festivalski program. Teh skrbi je občinarje razdolžil kar inšpektorat za okolje in prostor. Iz žiga na glavi odločbe je namreč razvidno, da je bil dokument dejansko odposlan šele 26. junija, to je teden dni kasneje. Na občini so ga torej prejeli šele potem, ko je bilo festivala že konec.

Izgovarjajo se na sklep upravne enote

Ali je bil v tej zadevi zagotovljen videz nepristranskosti inšpektorja, glede na okoliščino, da je dober znanec organizatorjev Festivala Lent, smo vprašali vodstvo inšpektorata. »Z morebitnimi osebnimi poznanstvi pristojnega gradbenega inšpektorja nismo seznanjeni,« so odgovorili iz službe za odnose z javnostmi ministrstva za okolje in prostor. »Poudarjamo, da poznanstvo ni izrecno zakonski razlog za izločitev iz postopka, ki se sicer vodi zoper Mestno občino Maribor in ne zoper organizatorja festivala.«

Na občini se v zvezi s svojo prepoznavno črno gradnjo na Dravi izgovarjajo, da so podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar so jim na Upravni enoti Maribor odgovorili, da ga ne potrebujejo, ker parter odra ni fiksno vezan na dno Drave. Poudarjajo še, da odločba inšpektorja ni pravnomočna in da se bodo nanjo pritožili. Čeprav pritožba ne zadrži izvršbe odločbe, parterja ne bodo odstranili in skupaj s plavajočim odrom do nadaljnjega ostaja na reki Dravi. O utemeljenosti občinske pritožbe bo odločalo ministrstvo za okolje in prostor.

Inšpekcija za okolje in naravo pa bo obravnavala prijavo, da občina nima obveznega vodnega soglasja za oder, je v soboto poročal časnik Večer. Soglasje je treba pridobiti pred vsakim posegom v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda. Po pojasnilih direkcije za vode je občina pridobila le vodno dovoljenje in vodno soglasje za del odra, ki pa so ga nato širili, zato bi potrebovali novo vodno soglasje, ki je podlaga za pridobitev stavbne pravice.