Podaljšanje zapore na Gosposvetski cesti so na Mestni občini Ljubljana dodatno utemeljili tudi s tem, da so arheologi na lokaciji odkrili bistveno več arheoloških ostankov, kot so jih sprva pričakovali.

Tako se na območju severnoemonskega grobišča, na katerem se po besedah Martina Horvata iz Muzeja in galerij mesta Ljubljana zgoščeno pojavljajo starokrščanski grobovi iz 4. stoletja, predvsem pokopi v sarkofagih, nazadnje presenetilo odkritje posvečenega prostora oz. pokopališke cerkve.

Promet naj bi po Gosposvetski stekel ta mesec. Posel s prenovo Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in severnega dela Slovenske ceste sta sicer dobili družbi KPL in Hidrotehnik, ki sta oddali skupno ponudbo.