Obvladovanje tveganj in preprečevanje pranja denarja sta za banko pomembni strateški področji, poudarjajo in dodajajo, da so zlasti v času od privatizacije banke in vzpostavitve nove uprave dejavnosti na tem področju znatno okrepili.

»Zato je bila naša pomembna prednostna naloga odpraviti vse pomanjkljivosti na področju obvladovanje tveganj in preprečevanje pranja denarja, ki izvirajo iz preteklih let in so bili predmet tako naših internih pregledov kot pregledov Banke Slovenije,« so navedli.

Pomanjkljivosti jim je uspelo odpraviti, prav tako so uvedli ukrepe, s katerimi zagotavljajo, da je to področje skladno ne le z veljavno zakonodajo, ampak tudi z zastavljenimi visokimi standardi in dobrimi praksami, so dodali.

Banka Slovenije je v juniju pregledala področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. »V celoti smo izpolnili cilje, opredeljene v našem akcijskem načrtu za preprečevanje pranja denarja, in izboljšali nadzorni sistem. Ob tem ko smo uredili področje PPDFT, se hkrati zavedamo, da moramo ostati pozorni in nadaljevati dosledno delo, da bomo ohranili visoke standarde, ki smo si jih zastavili,« so še navedli.