Na območni službi Ljubljana so se odločili pripraviti mini zaposlitveni sejem, na katerem so povezali brezposelne osebe, ki iščejo zaposlitev na področju gostinstva, ter delodajalce, poleg Hotela InterContinental so bili to še podjetje Firal I. gostinstvo in turizem, Spar Slovenija ter podjetje Meba gostinstvo in trgovina.

Dogodek je bil še en korak v akcijskem načrtu, v katerem je zavod aktivno pristopil k povečanju zaposljivosti brezposelnih in iskalcev zaposlitve na področju gostinstva na eni strani ter k zapolnjevanju povečanih potreb delodajalcev na drugi strani.

Na zavodu so najprej pregledali eEvidenco brezposelnih oseb, ki iščejo zaposlitev na delovnih mestih kuhar in kuhinjski pomočnik, ter neposredno zaposljive osebe brez ovir povabili na skupinsko srečanje, kjer so jim predstavili pogoje in trenutne zaposlitvene potrebe. Seznanili so jih tudi z večizmenskimi urniki v gostinstvu. Nato so jim pripravili motivacijsko delavnico ter jih pripravili na kratke razgovore z delodajalci.

Mini zaposlitvenega sejma se je udeležilo 44 brezposelnih oseb, zainteresirani pa so po krajših predstavitvah vseh delodajalcev opravili razgovore pri delodajalcih, ki so jih najbolj prepričali. »Zavedamo se, da je na dolgi rok treba ugotoviti razloge za razhajanje med potrebami trga dela na eni strani ter med številom brezposelnih in iskalcev zaposlitve, ki bi te potrebe lahko zapolnili, na drugi strani. S tovrstnimi akcijami želimo prispevati k aktivnejšemu in boljšemu sodelovanju z delodajalci ter oblikovati evidenco s perspektivnimi kadri, ki se lahko takoj zaposlijo,« je med drugim poudarila Barbara Vrtačnik, direktorica območne službe Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje. slo