Na Območni službi Ljubljana so v četrtek, 5. julija, organizirali Mini zaposlitveni sejem, na katerem so med seboj povezali brezposelne osebe, ki iščejo zaposlitev na področju gostinstva ter delodajalce, ki imajo potrebe na tem področju. Delodajalci, ki so sodelovali na tokratnem Mini zaposlitvenem sejmu so bili, poleg Hotela InterContinental še podjetje Firal I. gostinstvo in turizem, Spar Slovenija ter podjetje Meba gostinstvo in trgovina. Dogodek je koordinirala Tjaša Fužir, samostojna svetovalka na Območni službi Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje.

Pospešeno uresničujejo akcijski plan

Dogodek je bil tretji korak v akcijskem načrtu, v katerem ja zavod aktivno pristopil k povečanju zaposljivosti brezposelnih in iskalcev zaposlitve na področju gostinstva na eni strani, ter k zapolnjevanju povečanih potreb delodajalcev na drugi strani. »Evidenco brezposelnih oseb, ki iščejo zaposlitev na delovnih mestih kuhar, kuhinjski pomočnik in natakar smo v prvem koraku pregledali ter neposredno zaposljive osebe brez ovir povabili na skupinsko srečanje na zavod za zaposlovanje, kjer smo jim predstavili pogoje in trenutno aktualne potrebe. Seznanili smo jih z večizmenskimi urniki v gostinstvu in zainteresirane intenzivno napotovali na odprta prosta delovna mesta kuharjev, kuhinjskih pomočnikov ter natakarjev. V drugem koraku smo brezposelne osebe povabili na motivacijsko delavnico, kjer smo jih motivirali za delo v gostinstvu ter jih pripravili na kratke razgovore z delodajalci. V tretjem koraku pa smo te osebe povabili na Mini zaposlitveni sejem,« je nanizala dejavnosti, s katerimi so pripravili iskalce zaposlitve na sejem, Barbara Vrtačnik, direktorica Območne službe Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje.

Štirje delodajalci, 44 iskalcev zaposlitve

Dogodka se je udeležilo 44 brezposelnih oseb, zainteresirani pa so po krajših predstavitvah vseh delodajalcev opravili razgovore pri delodajalcih, ki so jih najbolj prepričali. Tako brezposelni kot tudi delodajalci so bili z dogodkom zadovoljni, saj so lahko v kratkem času opravili več razgovorov – brezposelni več razgovorov pri različnih delodajalcih, delodajalci pa so v kratkem času videli več potencialnih kandidatov za odprta prosta delovna mesta.

»Zavedamo se, da je na dolgi rok potrebno ugotavljanje razlogov za razhajanje med potrebami trga dela na eni strani ter med številom brezposelnih in iskalcev zaposlitve, ki bi te potrebe lahko zapolnili na drugi strani. S tovrstnimi akcijami želimo prispevati k aktivnejšemu in boljšemu sodelovanju z delodajalci ter oblikovati evidenco s perspektivnimi kadri, ki se lahko takoj zaposlijo,« je med drugim poudarila Barbara Vrtačnik.

Želijo zaposliti čim več kuharjev, kuharskih pomočnikov in natakarjev

Prizadevajo si tudi za motiviranje ter spodbujanje zaposlovanja v gostinstvu, njihov kratkoročen cilj pa je zaposliti čim večje število oseb, prijavljenih pri zavodu za zaposlovanje, ki imajo med svojimi zaposlitvenimi cilji delovno mesto kuharja, kuhinjskega pomočnika ali natakarja. S projektom »gostinci« bodo še nadaljevali – potrebe v Ljubljani in okolici so velike.

»Napovedi o povečanem prilivu tujih gostov spremljamo in naše stranke seznanjamo s priložnostmi, ki jih lahko izkoristijo v okolju. Prav tako vsem delodajalcem nudimo možnost sodelovanja pri različnih dogodkih in jim ponujamo celostne storitve na enem mestu. S podjetji na področju gostinstva sodelujemo tudi kot partner v izvajanju praktičnih programov za spodbujanje zaposlovanja (MIC), katerih namen je povečanje zaposljivosti in izboljšanje pogojev vstopa na trg dela s pridobitvijo novih znanj, veščin in spretnosti na določenem delovnem mestu. Eden izmed takšnih partnerjev, ki se je vključil v praktični del usposabljanja kuharskih pomočnikov, je Hotel InterContinental, ki se nam je med drugim pridružil tudi na dogodku Mini zaposlitveni sejem.«

Odzivi iz podjetij

»Zelo pohvalno, da ste sedaj, ko so gostinci res nujno potrebuje kader, organizirali tako srečanje na drugačen način in res učinkovito povezali delodajalce in iskalce zaposlitve. Bravo!« so poudarili v podjetju Firal I. gostinstvo in turizem. »Pozdravljamo vsakršno akcijo Zavoda za zaposlovanje, ker se res trudi delodajalcem priti nasproti. Vedno super sodelujemo in podpiramo še več akcij kot je bila ta, kjer se lahko delodajalci še na malo drugačen način predstavimo. Veseli smo dobrega sodelovanja z zavodom,« je dejala Maja Šibič iz Spar Slovenija »Super izvedba, z dogodkom in kandidati smo bili zelo zadovoljni,« pa zatrjujejo v Meba gostinstvo in trgovina. nr