Mestna občina Ljubljana je zoper državo vložila tožbo na podlagi zakona o glavnem mestu. V tožbi so med drugim zatrjevali, da bi morala občina za leti 2014 in 2015 dobiti več denarja iz dohodnine za financiranje nalog in pristojnosti, ki jih ima kot glavno mesto.

Na podlagi zakona o glavnem mestu naj bi namreč MOL pripadalo 0,73 odstotka dohodnine za financiranje nalog glavnega mesta. Zakon predvideva, da se vsako četrto leto ugotovi razmerje med dohodnino in ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta. Leta 2013 je ministrstvo za finance določilo, da MOL pripada le 0,37 odstotka sredstev od dohodnine, s čimer se MOL že vsa leta ni strinjal in je tudi opozarjal, da za financiranje nalog glavnega mesta prejmejo premalo.

Prav zato so se odločili za tožbo in tudi uspeli. Sodišče je namreč med drugim presodilo, da zakon o glavnem mestu ministrstvu za finance ni podelil pooblastila, na podlagi katerega bi prišlo do kakršnega koli znižanja oziroma zoženja obsega finančnih sredstev, ki so bila mestni občini dodeljena skladno z zakonom. Sodišče je tudi ugotovilo, da MOL za obdobje od leta 2014 do 2017 pripada 0,73 odstotka dohodnine, vplačane v preteklem letu, in da je torej država dolžna MOL izplačati nekaj več kot 14 milijonov evrov z obrestmi ter stroške pravde.

Država in občina sta nato sklenili poravnavo, s katero se je država zavezala, da bo MOL plačala neizplačan delež prihodkov od dohodnine po zakonu o glavnem mestu, in sicer za leto 2014 7,822 milijona evrov, za leto 2015 pa 7,061 milijona evrov. Oba zneska mora skladno s poravnavo država nakazati do 30. julija letos. Do 28. decembra letos pa bo skladno s poravnavo država občini nakazala še neizplačane deleže prihodkov od dohodnine za naslednji dve leti, in sicer 7,287 milijona evrov za leto 2016 ter 6,294 milijona evrov za leto 2017, je razvidno iz besedila poravnave.