Po pričakovanjih je današnja 24. skupščina Krke, na kateri je bilo prisotnega 55 odstotkov kapitala, potekala brez presenečenj. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico. Potrdili so vse njune predloge in zavrnili nasprotni predlog Društva malih delničarjev Slovenije, ki je predlagalo izplačilo višje dividende.

Mali delničarji: Višje izplačilo ne bi ogrozilo poslovanja

Društvo je predlagalo, da se od bilančnega dobička v višini 169 milijonov evrov za dividende nameni 112 milijonov evrov oziroma 3,50 evra bruto na delnico, po 28,5 milijona pa za druge rezerve iz dobička ter za prenos v naslednje leto. »Ocenjujemo, da finančni položaj družbe omogoča izplačilo višje dividende. Glede na borzni tečaj delnice, ki je 1. junija znašala 58 evrov, bi dividenda v višini 3,50 evra pomenila 6,03-odstotno donosnost na delnico, kar bi po naši oceni imelo pozitivne učinke na samo trgovanje z delnico, v ničemer pa ne bi ogrozilo poslovanja družbe,« so svoj predlog obrazložili v Društvu malih delničarjev.

Nasprotno so v Krkini upravi mnenja, da predlog uprave in nadzornega sveta o višini 2,90 evra bruto na delnico temelji na Krkini politiki stalne rasti dividend. Krkin predlog tako v primerjavi z lanskim izplačilom pomeni 5,5-odstotno povišanje oziroma povišanje za 15 centov. Ves znesek izplačanih dividend bo tako 92,8 milijona evrov, pojasnjuje predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Delničarji si lahko prva izplačila obetajo od 19. julija dalje.

V prvem polletju 101 milijon evrov čistega dobička

Kot vedno si je prvi mož Krke na skupščini vzel čas tudi za predstavitev lanskih rezultatov in oceno poslovanja v letošnjem prvem polletju. Prodajo v prvih šestih mesecih je Krka glede na lani presegla za štiri odstotke in znaša nekaj več kot 680 milijonov evrov, čisti dobiček v višini 101 milijon evrov pa je lanskega »presegel« za 11 odstotkov. O napovedih poslovanja in pričakovanjih do konca leta je Colarič previden. »Če izhajamo iz današnjega dne in tega, kar smo dosegli v prvi polovici leta, ob nespremenjenih razmerah v prihodnje, so obeti dobri. Vedno nam dobro kaže na vseh tržiščih – z manjšimi zamiki v uspehih. V vseh regijah smo letos povečali prodajo – tako v Sloveniji, kjer ustvarimo nekaj manj kot 7 odstotkov prodaje, kot v tujini, ki je ključna.«

Je pa je že na letni novinarski konferenci v marcu dejal, da konec leta pričakujejo prodajo v višini 1,3 milijona evrov in 153 milijonov dobička (lani 1,26 milijarde prihodka in 152 milijonov dobička), in napovedal širjenje na kitajski trg. Za investicije naj bi Krka letos namenila 135 milijonov evrov. »Največji projekti, na katerih delamo, so v tujini, predvsem Krka Rus, v Sloveniji pa gradnja razvojno-nadzornega centra 4 na matični lokaciji v Ločni, dodatne kapacitete v skladišču vhodnih surovin in končnih izdelkov ter dodatno opremljanje Notola 2, ki je največja Krkina investicija v zgodovini.«

Največja skupina Krkinih delničarjev je 49.900 domačih fizičnih oseb, ki imajo v lasti 39 odstotkov delnic, največji posamični delničarji pa so še vedno Slovenski državni holding in Kapitalska družba ter Republika Slovenija, ki imajo skupaj 27,2 odstotka.