Mencingerjeva ulica na ljubljanskem Viču poteka vzporedno z Jamovo in leži v mirnejšem delu naselja, četudi uradno ne sodi v »območje umirjenega prometa«. Ob koncih tedna promet po ulici, kjer so večinoma stanovanjske hiše, poteka nemoteno in vanj se brez težav vključujejo tudi sprehajalci in kolesarji. A Mencingerjeva ulica je v bližini Inštituta Jožefa Stefana, fakultete za matematiko in veterinarske fakultete, te pa nimajo ustreznih parkirnih zmogljivosti za vse zaposlene oziroma študente, ki ustanove obiskujejo z osebnimi avtomobili. Del ulice, kjer poteka dvosmerni promet, se med delovnim časom tako spremeni v parkirno cono.

Parkiranje uradno dovoljeno, v praksi nevzdržno

Vozni pas Mencingerjeve ulice, ki poteka iz Splitske v smeri proti Jadranski ulici, je med delovniki nevozen, saj je skoraj v celoti zaparkiran z avtomobili. Na uradno dvosmernem delu ulice je zato oteženo ali povsem onemogočeno srečevanje nasproti vozečih vozil, zaradi manj preglednega cestišča in težavnega manevriranja v tovrstnih situacijah je oteženo speljevanje z dvorišča na ulico, ogroženi pa so tudi drugi udeleženci prometa, sploh kolesarji in pešci (v bližini je tudi osnovna šola). Okoliške prebivalce takšna prometna situacija vznemirja že vrsto let.

Da promet na tem delu ni ustrezno in varno urejen, pritrjuje strokovnjak za promet Peter Lipar s Prometnotehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, občina pa ureditve ne zaznava kot posebej problematične. Parkiranje na tem delu ulice je uradno namreč dovoljeno, prometne signalizacije, ki bi parkiranje prepovedovala, ni. Mestno redarstvo tako lahko ukrepa samo zoper vozila, parkirana v napačno smer vožnje ali ob prehodu za pešce.

Na občini ukrepov ne načrtujejo, svetujejo pa hojo

Problematiko s parkiranjem so na tem območju že reševali – v nekaterih ulicah, med drugim celo delu Mencingerjeve, so nove parkirne prostore priskrbeli z ureditvijo enosmernega prometa. Parkirnih mest je sicer po oceni občine v tem okolišu zdaj dovolj, a opažajo, da niso zasedena v celoti. »Dejstvo je, da so parkirišča del plačljivega območja, ki se jih vozniki zaradi zmanjšanja stroškov rajši izognejo in poiščejo druge možnosti, ki pa po naši oceni niso vedno ali v celoti ustrezne,« so na občini osvetlili potencialni vzrok problematičnega dvosmernega dela Mencingerjeve ulice.

Kot najučinkovitejši prometno-varnostni ukrep bi lahko kvečjemu popolnoma prepovedali motorni promet ali pa uredili enosmerni promet, ocenjujejo na magistratu, a svarijo, da bi s tem stanovalcem povzročili še več preglavic, saj bi jim ovirali dostop do doma. Drugih konkretnih ukrepov ne načrtujejo, priporočajo pa alternative. »Skladno s celostno prometno politiko mesta namesto uporabe avtomobila svetujemo hojo, uporabo kolesa in javnega prevoza, s čimer se vozniki avtomobilov izognejo tudi iskanju parkirnih prostorov in morebitnim globam zaradi napačnega parkiranja,« svetujejo z občine, četudi tovrstna priporočila najbrž ne koristijo tamkajšnjim stanovalcem in avtomobilom, ki se morajo ob srečanju z nasproti vozečim avtomobilom umakniti na pločnik.

Prometni strokovnjak Peter Lipar se z argumenti občine ne strinja. »Motorna vozila se na delu ulice, kjer so vzdolžno parkirana vozila, ne morejo normalno srečati. Lahko pride do prometno nevarnih situacij,« meni in poudarja, da v takšnih primerih ne zadostuje niti argument manjše gostote prometa. Dovolj je, da se zaradi neustrezne ureditve zgodi ena sama nesreča. Zakonodaja trenutno situacijo sicer podpira, z vidika prometne varnosti pa je povsem neustrezna, ocenjuje Lipar in predlaga preprosto rešitev: »Lahko se predvidi enosmerni potek, vendar je to zaradi dolžine ulice in pozidave ob njej, do prebivalcev precej neprijazno. Lahko pa se postavi prometna signalizacija, ki bo prepovedovala parkiranje, ki je po zakonodaji na ulicah s prekinjeno sredinsko črto sicer dovoljeno.«