Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis, s katerim želi najti izvajalca, ki bo uredil nabrežje Ljubljanice ob družinskem parku Muste. Tega je občina odprla aprila letos, že takrat pa so napovedali, da preurejeno območje pri Novih Fužinah še nima dokončne podobe. Med prihodnje načrtovanimi posegi je tudi ureditev nabrežja Ljubljanice ob parku.

Ureditev levega brega

Kot je razvidno iz popisa del v razpisni dokumentaciji, gre za prvo fazo ureditve nabrežja Ljubljanice, v sklopu katere bodo uredili levi breg. Rok za prijavo je 12. julij.

Izbrani izvajalec bo moral med drugim pridobiti vsa dovoljenja za ureditev gradbišča, kot tudi za ureditev voznega režima na javnih cestah za čas gradnje, vključno z izvedbo zapore ceste, ustrezno pripraviti gradbišče za začetek del, utrditi in urediti brežine ter urediti novo ozelenitev, med drugim znižati obstoječo živo mejo in zasaditi nove nizke trajnice. Del se bo izbrani ponudnik moral lotiti najkasneje v dveh delovnih dneh od uvedbe v delo, ureditev nabrežja pa mora biti sodeč po pogodbi končana najkasneje do konca novembra.

Čez Ljubljanico po mostu

A tudi takrat park še ne bo imel končne podobe. Ob tem ko so aprila kot del parka Muste odprli otroško igrišče z igrali za vse starostne skupine otrok in tudi za gibalno ovirane otroke, na severnem delu parka zasadili urbani javni sadovnjak s 64 sadnimi drevesi starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv ter v bližini zasadili še drevored štirinajst parkovnih dreves, so na občini poudarili, da je to šele prvi del celovite ureditve območja.

Ves park Muste bo, ko bo končan, namreč obsegal kar enajst hektarjev. V prihodnje bo občina v sklopu parka Muste uredila tudi vrtičke in tako imenovani užitni park, ki ga bo sestavljalo pet vsebinsko in prostorsko povezanih območij: sadni gozd in travniški sadovnjak, mokrišče, čajnica na prostem, učna užitna pot in paviljon. Okrogla čajnica na prostem bo namenjena tudi pripravi in uživanju napitkov iz rastlin, nabranih na območju parka. Ob robu prostora bodo urejena sedišča, na osrednjem delu pa tri manjša kurišča, primerna za segrevanje vode. Največji in najdražji del projekta bo most čez Ljubljanico, ki bo povezoval Fužine s Štepanjskim naseljem. Namenjen bo le pešcem in kolesarjem, na vsaki strani mostu pa je predviden še manjši trg.