Ministrstvo za kulturo je letos za ta namen predvidelo 300.000 evrov, vendar zbirkam Moderne galerije in MAO ni namenilo niti evra. Problem ni nov, saj sta oba muzeja brez sredstev za odkupe ostala že lani, Moderna galerija pa je minimalna sredstva dobila šele naknadno in ne po osnovni odločbi, ki v začetku leta določi obseg financiranja ministrstva za kulturo. V letošnji osnovni odločbi o financiranju programov Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova ter Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ponovno ni sredstev za odkupe. V obrazložitvi odločbe je le navedeno, da bo ministrstvo o odkupih odločalo naknadno. Po zadnjih neuradnih poizvedbah in tik pred menjavo ekipe na ministrstvu kaže, da ponovnega odločanja ne bo.

Sredstva za odkupe so bila dodeljena večini muzejev, tako državnim kot regionalnim. Komu vse so bila namenjena sredstva za odkupe umetnin 20. in 21. stoletja, kar je sicer v matični pristojnosti Moderne galerije, ni znano. Želimo si, da bi bila muzejska politika v Republiki Sloveniji bolj usklajena, dodeljevanje sredstev pa pregledno, glede na poslanstvo in vlogo posameznih institucij.

Od leta 2016 Moderna galerija in Muzej za arhitekturo in oblikovanje, katerih poslanstvo je tudi skrb za sodobno ustvarjalnost, spadata pod pristojnost direktorata za ustvarjalnost, medtem ko ostali muzeji spadajo pod pristojnost direktorata za dediščino, ki naj bi razpolagal z namenskimi sredstvi za odkupe in jih ne želi nameniti javnima zavodoma pod pristojnostjo sestrskega direktorata. Iz enako nepojasnjenega razloga se je, tik pred prenosom pristojnosti med direktoratoma, obema muzejema, Moderni galeriji in MAO, za 25 odstotkov znižalo sofinanciranje ministrstva za programske materialne stroške. V letu kulturne dediščine državni muzej za arhitekturo tako razpolaga s komaj 50.000 evrov sredstev za celoten letni razstavni, izobraževalni in založniški program, kar je malo celo v primerjavi z nekaterimi nevladnimi zavodi. V podobnem položaju je Moderna galerija, ki ima za program v dveh muzejih (MG+MSUM) na razpolago 125.000 evrov.

Upamo, da bodo na ministrstvu za kulturo problematiko in neusklajeno razporejanje sredstev med direktoratoma reševali urgentno, saj je nevzdržno, da dva mednarodno najprodornejša državna muzeja, ki z odmevnimi projekti promovirata slovensko ustvarjalnost po svetu, doma nimata zagotovljenih osnovnih sredstev za redno delo.

Zdenka Badovinac

Moderna galerija, Ljubljana

Matevž Čelik Vidmar

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana