»Do ponedeljka bomo na vnovično odločitev nadzornega sveta Darsa glede soglasja za razpis za izbor izvajalca del za dokončanje mengeške obvoznice še počakali. In čeprav verjamemo, da bodo tokrat soglasje podali, že zdaj napovedujemo, da bomo v primeru zavrnitve skupaj s civilno pobudo takoj pripravili prometne zapore. Najprej v Mengšu, nato pa bomo v sodelovanju z župani Vodic, Komende in Trzina na isti dan in ob isti uri pripravili še skupne zapore v vseh treh občinah, kjer nas bremeni težki tovorni promet, ki bi ga morala že zdavnaj prevzeti povezovalna cesta Želodnik–Mengeš–Vodice, katere del je tudi mengeška obvoznica,« je včeraj zagrozil župan občine Mengeš France Jerič.

Tudi odhajajoči minister za infrastrukturo Peter Gašperšič na včerajšnjem sestanku na občini Mengeš, ki so se ga udeležili vpletenih v gradnjo obvoznice, župani sosednjih občin, civilni pobudi Mengša in Vodic ter nekaj ogorčenih krajanov, si ne zna predstavljati, da nadzorni svet na naslednji seji 9. julija ne bi podal soglasja za javno naročilo za izbor izvajalca za dokončanje mengeške obvoznice, ki jo končujejo že sedem let. Zato na ministrstvu za infrastrukturo ne pripravljajo rezervnega scenarija. »Zaplet morajo rešiti na relaciji med upravo in nadzornim svetom. Mi smo upravi Darsa že nakazali možne rešitve,« je poudaril minister, ki je prepričan, da je manjkajoči del obvoznice ključen za prometno razbremenitev Mengša, na kar občani že vse predolgo čakajo.

Notranji zaplet

Član Darsove uprave Vili Žavrlan je poudaril, da je zaplet zaradi ureditve evidenc nepremičnin, ki so v upravljanju drugih upravljavcev (zvečine Direkcije RS za infrastrukturo), ki je zakrivil prestavitev gradnje obvoznice, notranje narave in ne more biti razlog za zavrnitev soglasja za izbor izvajalca del. Zato nadzorniki soglasja že ob prvi obravnavi niso zavrnili, marveč odložili, je dejal in obljubil, da bodo v upravi Darsa naredili vse, da se gradnja manjkajočega, približno 1,3 kilometra dolgega odseka mengeške obvoznice čim prej konča. Pričakuje, da bodo izvajalca del izbrali še letos, jeseni pričakujejo tudi gradbeno dovoljenje. Dela naj bi začeli na začetku naslednje gradbene sezone, za dela pa bodo potrebovali deset mesecev.

V najboljšem primeru bi lahko bila obvoznica končana že konec prihodnjega leta, po vsej verjetnosti pa spomladi 2020. Vnovičen premik gradnje Mengšanov, ki so se veselili obvoznice že v tem letu, ni navdušil. Še manj predstavnikov sosednjih občin Vodice, Komenda in Trzin, kjer bodo prišli na vrsto šele po končanju mengeške obvoznice. »Ne razumem, kako smo lahko tako slabo povezani v samem osrčju Slovenije,« je dejal vodiški župan Aco Šuštar. Prepričan je, da bi morala biti navezovalna cesta Želodnik–Mengeš–Vodice, ki povezuje gorenjsko in štajersko avtocesto, prioriteta že leta 2004, ko je bila umeščena v prostor. »A ustvarjamo nove in nove zaplete, tudi ko je že zagotovljen denar,« je poudaril in dodal, da se tudi v Vodicah dušijo v prometu. »Ne vem, ali bomo zdržali do leta 2020,« je podvomil tudi pobudnik tamkajšnje civilne pobude Branko Bogovič in dodal, da pred odločitvijo o morebitnih novih protestih v Vodicah zahtevajo vsaj takojšen nov terminski plan gradnje vodiške obvoznice.