Večkrat je ponovil, da si sodelovanja z njo ne zna predstavljati, njene naloge pa hoče predati drugim profesorjem. Kljub temu bo novi rektor Zdravko Kačič moral v svoji prorektorski ekipi imeti Lučko Lorber, ki jo je na položaj prorektorice za kakovost imenoval upokojeni rektor Igor Tičar. Lorberjeva je edina, ki ni pripravljena brezpogojno odstopiti s prorektorskega položaja, rektor pa nima pravnih vzvodov, s katerimi bi jo prisilil zapustiti rektorat.

Neuradni viri iz univerze so nam navajali, da Lorberjeva vztraja na položaju zato, ker naj se ne bi hotela prostovoljno odreči bonitetam, med drugim višji plači in posledično višji bodoči pokojnini, ter ne nazadnje številnim službenim potovanjem, ki jih opravlja v imenu univerze. Prorektorski mandat ji poteče čez leto dni, ko bi se končal tudi Tičarjev rektorski mandat, ki pa se je konec lanskega leta predčasno starostno upokojil.

Razlogov, zakaj vztraja na položaju, nam Lorberjeva ni razkrila. Na Dnevnikova pisna vprašanja je odgovorila, da so dogovori z novim rektorjem etični, sprejeti pa so bili v interesu Univerze v Mariboru. Dogovorila sta se, da bo na položaju ostala do konca leta, ko se s porodniškega dopusta vrača Janja Hojnik, ki bo nato prevzela področja kakovosti, kadrov in pravnih zadev.

Poročali smo, da je Kačič prve odstope Tičarjevih prorektorjev dočakal šele 19. junija, na dan uradnega imenovanja za rektorja Univerze v Mariboru. Zadnji je odstopil Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane članice. Funkcijo uradno zapušča danes, so na današnji izredni seji izvedeli senatorke in senatorji, ki so nato potrdili seznam Kačičevih izbrancev. Prorektorica za študijsko dejavnost bo Marina Tavčar Krajnc, znanstvenoraziskovalno dejavnost bo pokrival Zoran Ren, prenos znanja bo usmerjal Urban Bren, za infrastrukturo pa bo skrbel Miralem Hadžiselimović.