Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji okrogli mizi izpostavil, da je problem odvisnosti prisoten v celi Evropi in ne le v Sloveniji oz. Ljubljani. »V Ljubljani je nekaj lokacij, kjer se zadržujejo odvisniki, to so Metelkova, Kotnikova, Tabor, Maximarket, Kongresni trg. Varna soba ni problem, a kam jo bomo postavili,« se je vprašal. Ena od morebitnih lokacij bi lahko bila na Metelkovi, kjer je napovedal skorajšnje rušenje tamkajšnjih barak. Župan se je zavzel tudi za razpršitev metadonskega programa, ki je zdaj skoncentriran samo na Metelkovi.

Vodja Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na ljubljanski psihiatrični kliniki Andrej Kastelic je opozoril, da podpirajo razpršitev ljubljanskega metadonskega centra, kjer se okoli 800 ljudi zdravi od mamil, že 20 let. Želijo, da se metadonski program razprši in terapija dodeljuje na drugih lokacijah oz. v drugih zdravstvenih domovih, kar bi po mnenju Kastelica razbremenilo ljubljanski center.

Tudi predstojnik območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Koper Milan Krek se je zavzel za razpršenost metadonskega programa na več lokacij. Kot je opozoril, ni problem v številu odvisnikov, ampak v njihovi koncentraciji. Koper ima 44 odvisnikov na tisoč prebivalcev, Ljubljana pa 25. Največ problemov je tam, kjer se na enem mestu zadržujejo odvisniki. Podoben problem, kot v Ljubljani, po njegovih navedbah opažajo tudi v Kopru.

Direktor Zdravstvenega doma Ljubljana, v okviru katerega deluje tudi metadonski center za odvisnike na Metelkovi, Rudi Dolšak je menil, da tudi, če bi odprli 13 novih centrov oziroma lokacij zdravstvenih domov, kjer bi razdeljevali metadonsko terapijo odvisnikom, bi bili »problemi isti kot na Metelkov«.

V tujini dobre izkušnje z »varnimi sobami«

Predsednik komisije vlade za medicinsko etiko Božidar Voljč je izpostavil pozitivne izkušnje z »varnimi sobami« za zadrževanje odvisnikov v tujini. Izkazalo se je, da je manj okužb z virusom hiv in hepatitisi, je dejal in podčrtal, da je edino vlada pristojna za »varno sobo« glede na to, da je promet z mamili kaznivo dejanje. Ve se namreč, da se v teh prostorih tudi prodajajo mamila, je še dodal.

Okrogle mize so se med drugim udeležili predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ljubljanske policijske uprave ter nekaterih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju nedovoljenih drog, pa tudi prebivalci Kotnikove ulice.