Slovenija ima odlično priložnost, da izdela osnutek predloga in strategije o postopni vključitvi Rusije v Evropsko unijo, tako s svojim evropskim kot azijskim delom. Najprej je treba vprašati Rusijo, ali bi bila pripravljena razmisliti o razširitvi evropskega dogovora na svoje ozemlje. Kot prvopristopnica k temu vprašanju ima Slovenija določene prednosti. Širši prostor jugovzhodne Evrope je že bil med organizatorji zbliževanja držav in narodov v neuvrščene kot drugačno obliko bivanja na tem planetu od zgolj dveh nasprotnih taborov.

Novejši razvoj odnosov na tem planetu vnaša velike spremembe. ZDA so se spustile v križarske vojne v muslimanskem svetu (Irak in druge). Afganistan že mnoga leta prestaja kalvarijo, najprej Rusija, zatem ZDA. Vstala je Kitajska velesila. Neuvrščenih ni, NATO lobira po nekdanjih sovjetskih in jugoslovanskih republikah. Trump začenja še trgovinske vojne. Ali se sploh kdo vpraša, kam to vodi?

Prav vključitev Rusije v Evropsko unijo bi pomenila preboj, da se Evropa dolgoročno izvije iz teh vsiljenih neperspektivnih odnosov in z Rusijo postane res velika ter politično in geografsko samostojna svetovna enota. Temu vzoru lahko sledi še Ukrajina…

Samo en planet imamo in čedalje več nas je, predvsem revnih!

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana