Predlog sklepa je bil zavrnjen s 17 glasovi proti, enim za in štirimi vzdržanimi. V skupini BISOL Group tehtajo druge možnosti uporabe zemljišča.

Slabše razmere v panogi

Skupina BISOL Group je zemljišče v Severni obrtno-industrijski coni v Murski Soboti od Občine kupila leta 2010 z namenom nadaljnje širitve proizvodnih zmogljivosti fotonapetostnih modulov. Kmalu po pridobitvi gradbenega dovoljenja so se razmere v panogi znatno poslabšale, saj so svetovni trg preplavili od Ljudske republike Kitajske na nelegalen način sponzorirani izdelki z namenom uničenja mednarodne konkurence. Prodajo izdelkov po nedovoljenih dampinških cenah, ki onemogočajo lojalno konkurenco, sta tako Slovenija kot Evropska unija dopuščali, čeprav je uvoz kitajskih proizvodov v tistem obdobju predstavljal kar 50 odstotkov celotnega izvoza Evropske unije na Kitajsko in je šlo za daleč največji dampinški primer v zgodovini Evropske unije. Skupina BISOL Group se je bila zaradi racionalizacije poslovanja primorana odreči širitvi proizvodnih zmogljivosti v severovzhodni Sloveniji, kjer je načrtovala zaposlitev 750 delavcev, svoje proizvodne zmogljivosti pa povečevati z avtomatizacijo v obstoječih prostorih v Latkovi vasi.

Ker se je zemljišče zadnjih osem let zaraščalo in investitorju ter lokalni skupnosti ni prinašalo nobene dodane vrednosti, so se v skupini BISOL Group v izboljšanih gospodarskih razmerah odločili, da bi postavili sončno fotonapetostno elektrarno, ki bi uredila pomanjkljivo lokalno elektroenergetsko infrastrukturo, omogočala proizvodnjo zelene električne energije ter zagotavljala konkurenčno prednost lokalnim odjemalcem, območje hortikulturno uredila in na enak način kot sončne elektrarne na domačih strehah povečevala vrednost obrtno-industrijske cone kot celote. Kljub visokemu komunalnemu prispevku za gradnjo prvotno načrtovanega poslovno-proizvodnega objekta in letno plačanimi 30.000 evri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, oboje za proračun mestne občine, so mestni svetniki predlog odločno zavrnili.

Proti brez konkretnih razlogov

Predsednik uprave skupine BISOL Group, dr. Uroš Merc, ki je bil na seji prisoten in je svetnikom osebno predstavil razloge za projekt ter njegove podrobnosti, pojasnjuje: »Prek občinskih aktov lahko mestni svetniki odločajo o tem, kaj lahko lastniki zemljišč z njimi počnemo. Konkretnih razlogov, zakaj se jim sončna elektrarna, ki jo je v primeru gradnje objektov mogoče kadar koli enostavno prestaviti na njihove strešne površine, ne zdi primerna, nisem slišal. Večkrat je bilo izpostavljeno le, da si na tej lokaciji želijo gradbenih objektov, četudi praznih.«

Glede na to, da Mestna občina svoja zemljišča v okolici prodaja po zelo nizkih cenah, si investitor še zelo dolgo ne bo mogel privoščiti prodaje, ki bi mu omogočila povrnitev vloženih sredstev. Zato v skupini BISOL Group razmišljajo o alternativah, med katerimi je najresnejša ta, da bi šli v gradnjo zbirno-reciklažnega centra za odslužene fotonapetostne module in preostale dele sončnih elektrarn. V Evropi sta trenutno le dva takšna centra, eden v Belgiji in drugi v Nemčiji, medtem ko evropska zakonodaja nalaga, da je recikliranje solarnih elektronskih komponent obvezno. Za skupino BISOL Group, ki je največji evropski proizvajalec, bi to predstavljalo komplementarno dejavnost.

Uroš Merc dodaja: »V Evropi in njeni okolici je ogromno cenenih azijskih proizvodov z bistveno krajšimi življenjskimi dobami od običajnih življenjskih dob sončnih elektrarn. Že danes je potreba po zbiranju odsluženih modulov velika, v prihodnje bo takšnih potreb čedalje več. Za nas je to priložnost, da postavimo največji zbiralno-reciklažni center v Evropi, kjer je 5,1 hektarja veliko zemljišče dovolj za prvo fazo zastavljenih načrtov. Najpomembneje je, da lahko zbiranje odsluženih modulov začnemo takoj, še preden postavimo objekt in kupimo vso potrebno opremo. Pozneje lahko dejavnost razširimo na preostale elektronske in druge komponente, ki niso vezane izključno na področje fotovoltaike. Naši cilji so, da bo center spadal med najsodobnejše in ne bo imel nobenih negativnih vplivov na okolje in ljudi, ki tam živijo.« Skupina BISOL Group je aktivna članica združenj PV Cycle in ERP, ki imata vzpostavljeni mreži za zbiranje modulov v Evropi. (Vir: Bisol)