Vrednost projekta je ocenjena na približno 650.000 evrov. Rok za izvedbo je 75 koledarskih dni od uvedbe v delo. Tako si na občini želijo, da bi bila investicija predana v uporabo do konca leta. Rok za oddajo ponudb je 12. julij. »Prvo javno naročilo za ureditev tržnice, parka in večnamenske ploščadi je bilo neuspešno, saj nismo prejeli nobene ponudbe. Ob ponovitvi naročila smo prejeli zgolj eno ponudbo, ki se je gibala okoli 1,5 milijona evrov, kar močno presega zagotovljen denar v občinskem proračunu,« so pojasnili na občini. Zato tudi drugo javno naročilo ni bilo uspešno.

Tokrat so ga objavili tretjič, popis del pa so nekoliko spremenili. Na občini zdaj upajo, da bodo v tretje uspešni in da čim hitreje najdejo izvajalca. Investicijo bo v celoti financirala medvoška občina, kjer so veseli, da so bili s sosednjimi občinami uspešni na razpisu Lokalne akcijske skupine (LAS) Za mesto in vas s projektom Oživitev tržnic na območju LAS. V njegovem okviru bodo izvedeni različni dogodki in nakup stojnic za prodajo in promocijo lokalno pridelane hrane. Projekt bo sofinanciran iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Gradnja pokrite tržnice je dolgoletna želja lokalnih kmetovalcev, pridelovalcev in rokodelcev, ki si želijo svoje pridelke in izdelke ponujati občanom, so še dejali na občini Medvode.