V sredini junija je po družbenih omrežjih zakrožila novica o poseku starih dreves v neposredni bližini koseške tržnice, ki so mu sledila še gradbena dela. Izkazalo se je, da sta za posek dreves odgovorna ljubljanska mestna občina in njeno javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki skupaj financirata ureditev prostora med tržnico in Vodnikovo cesto. Po zaključku gradbenih del bo na prenovljenem prostoru mogoče postaviti nove velike kovinske stojnice, ki bodo delovale v okviru tržnice Koseze.

Na občini in v javnem podjetju so pojasnili, da je investicija vredna približno 130.000 evrov, izvajalec del pa je družba KPL. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da so pri projektiranju razširitve tržnične dejavnosti »razmišljali o možnih rešitvah glede dreves«. Na koncu so se za posek štirih dreves odločili iz več razlogov. Pojasnili so, da »obstoječe vrste dreves niso bile primerne za tržnično dejavnost, in sicer zaradi alergenosti in pogostega lomljenja vej; drevesa so bila poškodovana in neprimerna za nadaljnjo rast«. Ob tem so na občini dodali še, da sta imela »oba manjša javorja odlomljena vrhova, topol je rasel nesimetrično in enostransko, zato je obstajala nevarnost za podrtje ob poletnih neurjih«.

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so zagotovili, da bodo četverico posekanih dreves nadomestili z osmimi novimi. Pri tej odločitvi so se posvetovali s predstavniki botaničnega vrta. Osmerica novih dreves bo vrste koprivovec. »Zasaditve bomo izvedli v skladu s standardi in pomembno je, da bomo novim drevesom s tem zagotovili dobre rastne razmere,« so poudarili na občini in v javnem podjetju. Velja omeniti, da so komentatorji poseka na družbenih omrežjih poudarili, da bodo morebitna nova zasajena drevesa zaradi slabih rastnih pogojev težko dosegla višino in predvsem velikost krošnje posekanih dreves.

Na občini se očitno zavedajo, kako občutljivi so občani na poseke dreves, saj so kot dodatno pojasnilo zapisali: »Ko se pojavi potreba po odstranitvi drevesa z nekega območja, skladno s strokovnimi smernicami skrbno proučimo vse možnosti, ki bi prispevale k ohranitvi dreves. V določenih primerih pa žal to ni mogoče, če ni primernih pogojev za rast drevesa, na primer premalo prostora (podzemnega ali nadzemnega), prisotnost določenih podzemnih komunalnih vodov v bližini ali na samem mestu, spremenjen prometni režim, preureditev površine... V takšnih primerih poskušamo drevo presaditi, če pa to ni možno, ga s tehtnim razlogom odstranimo in poskušamo nadomestiti z novim ali celo več drevesi.« Ob tem so se še pohvalili, da so v zadnjem desetletju nasadili več kot 40.000 novih dreves.