Petra Bole je diplomirala na fakulteti za arhitekturo in končala magistrski študij nakita in srebrokovaštva na London Metropolitan University, Sir John Cass Faculty of Art, Architecture and Design v Veliki Britaniji. Nato je končala še doktorski študij na Fakulteti za humanistične študije Koper, smer filozofija in teorija vizualne kulture. Po končanem študiju se je aktivno posvetila svojim avtorskim projektom in tudi širšemu področju nakita v Sloveniji. Delala je tudi kot oblikovalka v Zlatarni Celje.

Ukvarja se s produktnim in modnim oblikovanjem, poučuje na fakulteti za dizajn in predava o umetniškem nakitu in oblikovanju. Leta 2003 je ustanovila Društvo oblikovanja nakita Slovenije, kjer je bila predsednica do leta 2015. Od leta 2013 je predsednica Unikatne sekcije Društva oblikovalcev Slovenije. Aktivna je tako na umetniškem kot na znanstvenoraziskovalnem področju. Sodelovala na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Italiji, Hrvaški, Srbiji, Nizozemski, Danski, Veliki Britaniji in Braziliji ter prejela več nagrad. Zasnovala in izvedla je delavnice nakita doma in v tujini, s svojim nakitom je sodelovala na več modnih revijah, predavala na mednarodnih konferencah, bila sourednica publikacij in napisala več člankov na temo nakita in oblikovanja.

Edina Slovenka na tednu nakita v Münchnu

Trenutno se najbolj posveča novi študijski smeri, ki jo je s kolegicami postavila na fakulteti za dizajn in se bo začela izvajati 1. oktobra 2018. Gre za povsem novo smer dodiplomskega študija, smer nakit, ki vsebinsko temelji na raziskovanju umetniškega nakita. Cilj študija je razvijanje različnih vrst nakita z visoko stopnjo teoretičnih, izkustvenih in strokovnih znanj, načrtovalske metodologije, poslovnim upravljanjem, načrtovanjem in trženjem. Petra Bole: »Želimo usposobiti oblikovalce, ki bodo s svojim strokovnim znanjem uspešno pripomogli k povečanju razvoja slovenskega oblikovanja in posledično možnosti prodora našega gospodarstva na svetovni trg.«

Letos je sodelovala na 58. prireditvi München Jewellery Week, dogodku, ki podpira in posreduje letne razstave nakita v mestu in zgodovinske razstave nakita. Teden nakita v Münchnu, ki vedno predstavi sodobni nakit, je edinstven in najpomembnejši dogodek na koledarju sodobnega nakita. Skozi umetniške razstave, predstavitve novih knjig, predavanja, inštalacije, mobilne predstavitve in zabave pokaže, kaj je novega v svetu sodobnega nakita. Petra Bole je bila letos edina slovenska razstavljalka. Na razstavi s skupnim naslovom Initiation Kallichoron, ki sta jo kurirala Loukia Richards in Christoph Ziegler, v Galeriji Florian Trampler v Münchnu je sodelovala s projektom Transformacija.

Nakit je narejen iz recikliranega materiala, umetniška instalacija pa povezuje grško mitologijo, ki je rdeča nit razstave, njene simbole in značilnosti z današnjimi spremembami, ki se razvijajo na področju trajnostnega razvoja. Osredotoča se na nekatere cilje Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo treba uresničiti do leta 2030. Pomembna značilnost nove agende je univerzalnost: ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države.

Z nakitom v boj proti podnebnim spremembam

Z razstave v Münchnu je tudi izdelek Severni medved, ki predstavlja boga Zevsa, nekoč kralja bogov in vladarja na gori Olimp, danes pa skladno z Agendo 2030 opozarja na podnebne spremembe, predvsem globalno segrevanje. Dejansko se Severni medved povezuje s Ciljem 13, ki pravi, da je treba »sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njegovim vplivom«. Od leta 1880 do 2012 se je povprečna globalna temperatura povečala za 0,85 stopinje Celzija. Oceani so se segreli, količina snega in ledu se je zmanjšala in nivo morja je narasel. Od leta 1901 do 2010 se je svetovna povprečna gladina morja povišala za 19 centimetrov, saj so se oceani razširili zaradi segrevanja in taljenja ledu. Avtorica pravi, da je zato broška severni medved trenutno le še »kralj« na majhnem koščku ledu, ki se topi.

Oblikovalka tudi raziskuje, kakšno je razmerje med nakitom in arhitekturo, kakšen je pomen ornamenta kot okrasa v nakitu in prostoru ter kako lahko razložimo pojem arhitektonskega nakita. »Arhitektura nima le utilitarne funkcije, ampak je način eksistencialnega in metafizičnega premišljevanja prostora, snovi, težnosti, merila in svetlobe. Arhitektura je prostor, kjer biva telo, telo pa je prostor, kjer biva nakit. Prvi določa omejeni prostor, drugi predstavlja prostor, ki nas omejuje s telesom.«

O kolekciji Iniciacija avtorica pravi, da raziskuje različne vrste življenjskih prehodov v življenju človeka. Puberteta je eno izmed takšnih življenjskih prehodov. Pojav iniciacije prikazuje, kako se čutila dvignejo in omogočijo nekakšen obred označevanja vstopa ali sprejema v drugo skupino ali družbo. Modra broška tako predstavlja prehod fanta v zahodi družbi, dekliška puberteta pa je zaznamovana z vplivi medijev na popolno žensko podobo.

Lani je Petra Bole oblikovala serijo nakita z naslovom Nebesa ali Pekel?, kjer se je spraševala, kaj se zgodi, ko umremo. Ustvarila je svoj Demon pekla, ki je sestavljen iz polovice negativnega bitja in pozitivne polovice. Nasprotje je Zlati angel, ki predstavlja nedolžno in lepo bitje. Avtorica razloži, da so nebesa mesto, kjer naj bi se pojavila bitja, kot so angeli, in ta nebeška bitja se lahko spustijo na zemljo ali v inkarnate, zemeljska bitja pa se lahko dvignejo v nebesa v posmrtno življenje.