Začasno rešitev prinaša aneks št. 1 k splošnemu dogovoru v zdravstvu za pogodbeno leto 2018, ki ga je vlada potrdila sredi junija. Velja za celotno pogodbeno leto 2018, torej tudi za nazaj, so za STA pojasnili v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V ta namen bodo za letos zagotovili dodatnih 627.000 evrov sredstev.

Predstavniki nekaterih VDC so konec lanskega leta ministrstvo za zdravje opozorili na nesorazmerja v financiranju zdravstvene nege med izvajalci, ki izvajajo primerljive storitve. Ministrstvo, ki je stanje preučilo, je obiskalo nekatere izvajalce in na podlagi ugotovitev v okviru aneksa oblikovalo sporno vprašanje, s katerim je opozorilo na nesorazmerja med različnimi izvajalci in predlagalo približevanje cen zdravstvene nege izvajalcev za izvajanje primerljivih storitev, so pojasnili na ministrstvu.

Po njihovem pojasnilu soglasja o konkretnem spornem vprašanju med partnerji v okviru pogajanj ni bilo doseženo, zato je o njem odločala vlada. Ta se je skladno s predlogom ministrstva odločila za omenjeno rešitev, so dodali.