Tveganju socialne izključenosti je bilo izpostavljenih približno 345.000 ljudi ali 26.000 oziroma 1,3 odstotne točke manj kot leto prej. Stopnja tveganja revščine je bila najvišja v posavski (18,5 odstotka) in podravski regiji (16,4 odstotka), najnižja pa v primorsko-notranjski (8,4 odstotka) in goriški regiji (9,8 odstotka).

636 € neto je lani znašal mesečni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo, letni pa 7628 evrov. Letni prag tveganja revščine se je zvišal za 232 evrov. Prag tveganja revščine za štiričlansko družino, sestavljeno iz dveh odraslih in dveh otrok, mlajših od 14 let, je znašal 1335 evrov na mesec, za dvočlansko gospodinjstvo brez otrok pa 954 evrov.

78.000 upokojencev (ali 15,9 odstotka vseh upokojencev) je živelo pod pragom tveganja revščine; od tega 54.000 žensk. V revščini je živelo tudi 56.000 delovno aktivnih (ali 6,6 odstotka vseh delovno aktivnih), od tega 32.000 zaposlenih in 24.000 samozaposlenih, 51.000 je bilo brezposelnih (ali 41,8 odstotka vseh brezposelnih), 49.000 pa mladoletnih (ali 12,8 odstotka vseh otrok).

37 % enočlanskih gospodinjstev je živelo pod pragom tveganja revščine (1,3 odstotne točke več kot leta 2016) in 30 odstotkov gospodinjstev z enim od staršev (4,8 odstotka več kot leto prej). V revščini je živelo kar 33 odstotkov najemnikov stanovanj, 27 odstotkov ljudi z največ osnovnošolsko izobrazbo in 19,5 odstotka žensk, starejših od 59 let.

22.256 € je lani znašal povprečni neto dohodek na gospodinjstvo, v primerjavi z letom 2016 se je zvišal za 701 evro. Povprečni letni dohodek na posameznika se je zvišal za 258 evrov, na 8990 evrov. Najvišji je bil v osrednjeslovenski (9859 evrov) in obalno-kraški regiji (9847 evrov), najnižji pa v posavski (8360 evrov) in pomurski regiji (8440 evrov). Glede na prejšnje leto se je zvišal v vseh dvanajstih regijah.

15 % gospodinjstev ocenjuje, da s svojimi dohodki preživijo brez težav (leta 2016 je bilo takih 14 odstotkov), delež gospodinjstev, ki se skozi mesec težko prebijejo, pa se je znižal z 29 na 26 odstotkov. Enotedenske počitnice si je lani finančno lahko privoščilo 72 odstotkov gospodinjstev, kar je za tri odstotne točke več kot leta 2016. Nepričakovane izdatke v višini 600 evrov bi si lahko privoščilo 59 odstotkov gospodinjstev ali za 4 odstotne točke več kot leta 2016.