Iz zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je razvidno, da je zelo pomembna naloga upravljavca pokopališča tudi izvajanje investicij in investicijsko vzdrževanje, navaja javno podjetje Žale v sporočilu za javnost, ki so ga danes posredovali medijem. Opozorili so, da za osebe javnega prava, kar občina je, velja skladno s predpisi o javnih financah stroga prepoved vlaganj v tujo nepremičnino. "Če želi torej občina vlagati v neko nepremičnino, jo mora imeti v svoji lasti in ne v najemu," je poudaril direktor javnega podjetja Robert Martinčič.

Po njegovih besedah je zaradi neurejenih lastniških razmerij upravljanje pokopališč, ki niso v lasti občin, moteno, saj so onemogočena vlaganja v obnovo in razvoj pokopališke infrastrukture.

Pokopališča Žale, Dravlje, Vič, Rudnik in Polje so v lasti MOL, pokopališča Šentvid, Bizovik, Janče, Prežganje, Mali Lipoglav in Šentpavel so v lasti Rimokatoliške cerkve (RKC), pokopališča Stožice, Štepanja vas, Sostro, Šmartno pod Šmarno goro, Črnuče, Šentjakob in Javor pa so v delni lasti Mol in RKC, je navedel.