Redni premiki zaposlenih so del vsakdana. Zaposleni ves čas iščejo priložnosti za rast bodisi znotraj podjetja bodisi pri konkurenci doma in po svetu. In če podjetje ne ponuja zanimivih izzivov, si jih talenti pač poiščejo drugje.

Zato si v XLAB, srebrni gazeli leta 2011, ki v sklopu Zlate niti med drugim redno meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo, prizadevajo ponujati zanimivo delo ter možnost prehajanja med različnimi področji dela, s čimer zaposlenim omogočajo stalno izpopolnjevanje, pojasnjuje Lara Tasev, ki je v XLAB odgovorna za kadre.

V podjetju so zaposleni stari v povprečju 33 let, kar pomeni, da jih večina pripada generaciji, ki ne teži samo k strokovnemu in osebnostnemu napredku, h gradnji kariere, pač pa tudi k čim večji uravnoteženosti med delom in družino ter socialni varnosti. Podjetje mora torej v čim večji meri upoštevati posameznikove interese in jih usklajevati s potrebami podjetja, ki so ob dinamiki na konkurenčnem globalnem trgu tudi vse večje.

Zato omogočajo tudi delo od doma, hkrati pa zagotavljajo dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje – v povprečju temu namenijo 20 tisočakov evrov na leto. »Vodstvo mora vzpostaviti odprto in kakovostno komunikacijo z zaposlenimi. Ključno je medsebojno zaupanje, pripravljenost vodstva, da se odpove neposrednemu nadzoru. Morajo pa zaposleni pri tem pokazati odgovornost in pripadnost podjetju. Zelo pomembno pri našem delu je, da so projekti dobro strukturirani, da vsak ve, kakšna je njegova vloga in kakšne so njegove naloge oziroma kaj se od njega pričakuje. Delo tako poteka osredotočeno,« pojasnjuje Lara Tasev.

Sicer pa vsakemu sodelavcu, ki se odloči za delo drugje, dajo priporočilo, »s čimer mu izkažemo zahvalo ob zaključku sodelovanja. Si pa želimo, da odhodov ni sredi projektov, saj to lahko močno vpliva na siceršnjo utečenost timov in dinamiko poteka projekta.« Z različnimi ukrepi, kot so timbildingi, redne športne dejavnosti, viharjenje možganov ob kavi, skrbijo za visoko raven zavzetosti sodelavcev, ki gojijo dobre osebne odnose, se med seboj spoštujejo, si pomagajo in skrbijo za pozitivno vzdušje na delovnem mestu. Prednost XLAB je tudi, da spodbujajo nastajanje novih podjetij. Sami imajo tako že šest spinoffov, kjer si najbolj podjetni lahko poiščejo nove izzive.

Svoje kadrovske kanale imajo na široko odprte, sistematično sodelujejo tudi z dijaki in študenti. Kadrujejo preko facebooka, twitterja, linkedina, so sponzorji kadrovskih dogodkov, kot sta JobFair in Webcamp, ter IT-dogodkov, kot je DragonHack.

Trenutno iščejo specialiste za virtualizacijske tehnologije VMware, poznavalce tehnologij DevOps in področja IoT (internet stvari), programske inženirje, Java razvijalce in IT-administratorja. Tako naj bi ekipa konec leta štela skupaj že 140 sodelavcev. Pri zaposlovanju so odprti za tujce in pozdravljajo odpravo omejitev za zaposlovanje hrvaških državljanov, prav tako elektronsko prijavo novih sodelavcev iz tujine preko točke SPOT oziroma e-VEM. V svoji ekipi imajo Američana, Španca, Portugalca in Italijana, ki imajo vsi stalno bivališče v Sloveniji.