Na skupščini Luke Koper, v kateri država obvladuje več kot dvotretjinski lastniški delež, so delničarji odločili, da se skoraj celoten bilančni dobiček nameni za izplačilo dividend. Uprava in nadzorni svet sta v sklicu skupščine sicer predlagala, da bi od bilančnega dobička v višini 17,26 milijona evrov za dividende namenili 14,7 milijona evrov oziroma 1,05 evra bruto na delnico, medtem ko bi preostali dobiček ostal nerazporejen. Toda na skupščini sta Slovenski državni holding (SDH) in društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) predlagala, da se za dividende nameni 17,22 milijona evrov bilančnega dobička oziroma 1,23 evra na delnico. Kot je pojasnila predsednica uprave Luke Koper Lidia Glavina, si družba, upoštevaje finančno stanje, lahko privošči izplačilo višjih dividend, hkrati pa izvede vse načrtovane projekte.

Mladen Jovičić brez razrešnice

Od konca lanskega leta novi predsednik uprave Dimitrij Zadel je delničarjem predstavil lanske rezultate poslovanja: prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so se zvišali za šest odstotkov, na rekordnih 211,44 milijona evrov. Za šest odstotkov, na 23 milijonov ton blaga, se je zvišal tudi ladijski pretovor. Po drugi strani se je konsolidirani čisti dobiček znižal za dobro petino, na slabih 35 milijonov evrov. Čisti dobiček matične družbe se je znižal nekoliko manj (za 18 odstotkov) in je znašal 33,14 milijona evrov. Ker je bila polovica čistega dobička namenjena za druge rezerve iz dobička, je bilančni dobiček, kot smo že omenili, znašal 17,26 milijona evrov. Konsolidirani denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki kaže, kako učinkovito družba posluje in koliko sredstev ostane za naložbe, vračilo posojil in izplačilo dobičkov lastnikov, pa je bil lani dobrih 65 milijonov evrov, kar je bilo 14 odstotkov manj kot leta 2016.

Po predlogu SDH se je o razrešnicah upravi in nadzornemu svetu odločalo za vsakega člana posebej. Z izjemo delavskega predstavnika v nadzornem svetu Mladena Jovičića so jo prejeli vsi člani uprave in nadzornega sveta.

Tema tudi izvajalci pristaniških storitev

Na skupščini so govorili tudi o izvajalcih pristaniških storitev (IPS). Stari sistem IPS nameravajo popolnoma ukiniti, novi pogodbeni partnerji pa bodo sodelovali z Luko Koper na popolnoma drugačnih osnovah, so sporočili iz MDS. Ob tem so napovedali, da bodo pozorno spremljali dogajanje okoli uveljavljanja nove strategije, predvsem z vidika delavcev, zaposlenih prek IPS-podjetij, ki za zdaj še vedno nimajo enakih pravic kot delavci, ki so zaposleni v Luki Koper.